Sæt strøm til din hovedpine!

Verden over er der en stigende interesse for et helt nyt behandlingsprincip til kronisk hovedpine, primært til Hortons klyngehovedpine og kronisk migræne. Da medicinsk behandling ikke altid er tilstrækkelig og i visse tilfælde endda forbundet med bivirkninger har man nu fokuseret på elektrisk stimulation som ny behandling, dels som forebyggelse og dels som anfaldsbehandling. Man arbejder med et princip, der kaldes neuromodulation.

Baggrunden herfor er det faktum at al kommunikation mellem nerveceller foregår gennem elektriske signaler og hver eneste gang en nerve aktiveres skyldes det et elektrisk signal. Dette signal sætter en kæde af andre elektriske signaler i gang og det fremkalder en reaktion i kroppen. Det kan være i muskelsystemet, hvor man starter en bevægelse så man kan gå, løbe eller tale. Det kan også starte en kædereaktion i en gruppe smertenerver, således at man ved en akut smerte flytter hånden fra kogepladen og fjerner sig fra noget der kan gøre skade, hvilket er vældig fornuftigt. Hvis det imidlertid er en ubehagelig smerte i hovedet som et hovedpineanfald, kan man bare ikke flytte sig fra smerten eller beskytte sig imod anfaldet.

Desværre kender vi endnu ikke årsagen til den ubehagelige kædereaktion der starter et hovedpineanfald, men vi har erfaret at man kan bryde denne smertereaktion med at tilføre en elektrisk impuls udefra således at smertenerverne blokeres. Man har bare ikke vidst hvordan det skulle kunne bruges til at behandle de enkelte anfald. Der har været problemer med at kontrollere den elektriske impuls så præcist, at der kun blev givet tilstrækkelig strøm til at stoppe anfaldet. Ligeledes har man ikke kunnet individualisere behandlingen til den enkelte person da alle i sagens natur ikke reagerer ens. Med ny viden om neuromodulation og en hastig IT-udvikling er der nu udviklet en helt ny generation af smertestimulatorer, der kan programmeres til den enkelte person. Denne viden kan nu bruges til at lindre smerter og måske også migræne på sigt.
På Dansk Hovedpinecenter, Glostrup Hospital er vi nu i gang med et meget spændende projekt, hvor disse programmerbare systemer afprøves på den kroniske form for Horton’s klyngehovedpine. Vi samarbejder med et amerikansk firma, der har udviklet behandlingen og deltager i det første projekt i verden sammen med 5 andre europæiske hovedpinecentre og der skal indgå i alt 30 patienter.

Vi har etableret et tæt samarbejde med kæbekirurgisk afdeling på Rigshospitalet, hvor operationerne foregår og til dato er der opereret flest i Danmark, i alt 9 patienter. De er udvalgt efter en lang række kriterier blandt dem, der lider af klyngehovedpine med mange daglige anfald og som ikke har haft effekt af eller ikke kan tåle den medicinske behandling.
Stimulationssystemet består af en lille elektrode og en chip, der indopereres i overkæben på den side hvor anfaldene optræder. Efter en helingsperiode på nogle uger indstilles stimulatoren og elektroden programmeres til den enkelte person. Når anfaldet kommer i udbrud starter man behandlingen ved at holde en ekstern stimulator, en slags fjernbetjening, op til kinden og tænde den. Man behandler således det enkelte anfald med en lille mængde strøm indtil smerterne forsvinder og herefter slukkes stimulatoren indtil næste anfald. Det er ganske nemt og praktisk, og kan bruges overalt uden begrænsninger.

Indtil videre er forsøget i fuld gang og det er for tidligt at konkludere noget om det endelige resultat og fremtiden. De foreløbige tilbagemeldinger fra både de danske og udenlandske patienter har dog været meget positive og vi er således optimistiske med denne behandling som et alternativ eller supplement til medicinsk behandling. De endelige resultater vil formentlig først blive offentliggjort i slutningen af 2011. På Dansk Hovedpinecenter har vi også mulighed for at deltage i andre nye neurostimulations-projekter til migræne og måske også andre typer hovedpine. Dermed åbner der sig helt nye veje for behandling og forståelse af disse svært invaliderende sygdomme. 

Rigmor Højland Jensen
Professor og overlæge på
Dansk Hovedpinecenter