Særlig sensitivitet kan have en betydning for din hovedpine

Af: Michelle Bønnelykke, Cand.pæd.pæd., mindfulness-instruktør og terapeut indenfor mental sundhed

Særligt sensitive mennesker har et fintmærkende nervesystem, registrerer flere nuancer og tager indtryk dybere ind. Er du særligt sensitiv kan overstimulering medføre smerter, men hvis du lærer at spare på din energi, kan du selv påvirke din livskvalitet.

Omkring hver femte er særligt sensitiv. At være særligt sensitiv er ikke en diagnose, men et karaktertræk, som ca. 25% af os besidder. Elaine Aron og hendes forskning, som har opdaget dette karaktertræk, fortæller at der kan skelnes mellem to typer, nemlig den særligt sensitive, og den mere robuste type. Særligt sensitive har en særlig mentalitet, og et fintfølende nervesystem. Er du særligt sensitiv tager du sanseindtryk dybere ind, og reflekterer mere, og derfor bliver din ’harddisk’ også hurtigere fyldt op. Du kan altså hurtigere blive overstimuleret, set i forhold til andre og mere robuste mennesker. Det er ikke kun dårlige indtryk, men også gode indtryk som du bruger meget kapacitet til at rumme. Er du særligt sensitiv har du typisk høje standarder for, hvad du skal leve op til. Det kan f.eks. være i forhold til betænksomhed, hjælpsomhed, opmærksomhed, ansvarlighed, hensynsfuldhed m.m. Arons forskning har også vist, at du som særligt sensitiv har en anden og fin følsomhed overfor både medicin og smerte, som kan påvirkes af overstimulering. Bliver du mentalt overstimuleret, kan du derfor også risikere at opleve mere smerte, som f.eks. hovedpine. 

Den onde og den gode cirkel

Har du høje standarder, er det vigtigt for din livskvalitet at være bevidst om dem, og at få dem sat ned for ikke at overbelaste dig selv. Alene at få fokus på dine egne leveregler, kan sætte en god proces i gang. Når du mærker at du er træt, og hvis du får sagt fra i tide, kan du spare på din energi og undgå overstimulering. Derved får du også færre smerter og mindre hovedpine – og øge kan din livskvalitet. 

At lytte til dig selv og din krop

Hvis du er særligt sensitiv, er det ikke et karaktertræk som er mindre ønskværdigt – tværtimod er du højst sandsynlig et meget empatisk, betænksomt og rart menneske netop fordi du er fintfølende. Men er du en følsom sjæl vil du engang imellem befinde dig i situationer, hvor dem du er sammen med har svært ved at forstå dig og dine behov. Derfor er det vigtigt, at du lytter til dig selv og din krop, og lærer at passe på dig selv og din energi. Vi er alle forskellige med forskellige behov. Den gode og den onde cirkel kan også være relevant for mennesker, som ikke er særligt sensitive, der lider af hovedpine. Er du et sensitivt menneske, kan det dog have en særlig stor betydning for din livskvalitet at være bevidst om din måde at leve på. At du værdsætter dig selv og dit fintmærkende system, og at du har en accept af at være forskellig fra andre mennesker, kan være vigtigt for dit overskud og din hovedpine, fordi din grænse for overstimulering er lavere. 

Hvordan sparer du på din energi?

At lære at spare på din mentale energi, er en kontinuerlig proces. Hver dag skal du tage ansvar for dig selv, og mærke efter, hvad du og din krop har behov for. En måde at starte din dag på, kan f.eks. være at spørge dig selv: ”Hvad har jeg brug for i dag? Og hvordan kommer det til at ske?”. Her er det vigtigt at fokusere på, at have små mål, som ikke yderligere bidrager til at gøre dig presset, eller til at have høje standarder. Begynd med små mål, som f.eks. at meditere i 5 minutter, at gå en lille tur, læse i en bog, være kreativ, være ude i haven eller andet som er lystbetonet og rart for dig – og som giver dig ny og god energi i stedet for at overstimulere dig.

Litteraturliste: Aron, E. (2015). Særligt sensitive mennesker. (1. Udgave, 9. oplag). Gyldendal. 

Sand, I. (2016). Elsk dig selv – en guide for særligt sensitive og andre følsomme sjæle. 2. reviderede udgave, 2. oplag. Forlaget Ammentorp. 

Inspiration fra hovedpineskole, AUH neurologi og smerteteam, Diana Schultz Knudsen, Sonja Antic, Bente Nymark, Ditte Rosenberg, Lise Nissen-Lauritzen. 

Mindfulness

Michelle starter to mindfulness-hold i Låsby Hallen efter sommer-ferien. Holdet er for dig, der er interesseret i at lære lidt om mindfulness og meditation.

Forløbet foregår over 8 sessioner til en samlet pris på kr. 1200. 

Tid og sted – onsdage aftener:
Hold i uge 34-41
Hold i uge 43-50

Mere information bliver sendt ud når vi nærmer os. Bor du i nærheden af Låsby og skal du være med?

Kontakt Michelle på tlf. 23 74 61 55 og kom på hendes liste.