Referat af Åbent Hus arrangement med Dansk Hovedpinecenter på Glostrup Hospital lørdag den 16. november 2013

Dette velbesøgte arrangement havde som hovedtema: Forebyggelse af hovedpine og ansigtssmerter, er det muligt?

I dette referat vil kun det behandlede vedr. migræne blive berørt. Faktisk vides der mest om migræne, da der er forsket mest heri.

Hvem får hovedpine? Næsten alle får hovedpine (ca. 80% af befolkningen); men migræne er en mere specifik form for hovedpine. Før puberteten er der lige mange piger og drenge, der får migræne, mens piger med sygdommen er i overtal efter puberteten. Ca. 1/3 af patienterne har migræne med aura.

Der er forskellige risikofaktorer for udvikling af migræne, f.eks. lavt uddannelsesniveau, hård fysisk arbejdsbelastning eller fritidsaktivitet, undervægt og manglende fødeindtagelse. Arvelighed er en faktor hos 1/3 af patienter med migræne uden aura og hos 2/3 af dem med aura.

Den psykologiske behandling på Hovedpinecentret består bl.a. af stress- og smertehåndtering i grupper samt individuelle samtaler (7-8 samtaler i gennemsnit). Den psykologiske behandling skal lære patienten at stoppe op, at komme ud af stress-situationen. Der er et samspil mellem tanker, adfærd, følelser og krop. 

Smertens onde cirkel skal brydes, f.eks. ved at patienten lærer at abstrahere fra smerten. Blot det at skjule smerten for andre kan være stressende, og stress kan føre til migræne.

Kan man forebygge med medicin? Hovedpinecentret foranlediger profylaktisk (forebyggende) behandling af patienter med svær migræne. Målet er at ændre anfaldenes intensitet og hyppighed samt at nedsætte brugen af anfaldsmedicin. Man er opmærksom på vigtigheden af, at bedringen af sygdommen overstiger bivirkningerne ved den ordinerede medicin, der bl.a. kan være betablokkere, epilepsi- og blodtryksmedicin samt antidepressiver. 

Anfaldsmedicin kan forværre patientens tilstand og give medicinoverforbrugshovedpine (MOH). Tegn på MOH kan være, at man oplever en ny type hovedpine eller en mærkbar forværring af den primære hovedpine. MOH-patienter er mere sensitive over for smerter end raske.

Det kan konkluderes, at migræne er en indviklet sygdom, der starter dybt inde i hjernen med symptomer, man ikke altid er opmærksom på. En sygdom, man ikke selv er skyld i, og som ikke kan ses uden på migrænikeren.

Referat: Litten Ringberg