Pressemeddelelse

The Brain Prize
- Danmarks første store internationale forskningspris på 1 mio. € - skal både styrke europæisk hjerneforskning og give inspiration og ekspertise til dansk hjerneforskning. - Vi har skabt en pris med en personlig belønning, der ligger i den absolutte top af de store internationale forskningspriser så som Kavli Prisen, Lasker Prisen og Nobel Prisen, siger overlæge, dr.med. Nils Axelsen. Han er formand for Fonden for Grete Lundbecks Europæiske Hjerneforskningspris, der står bag prisen.

Navnet på prismodtager offentliggøres 4. marts, og prisen overrækkes i København 2. maj. Herefter er der i et tilknyttet ’Outreach-program’ planlagt en række arrangementer, hvor prismodtager vil møde danske hjerneforskere.

The Brain Prize tildeles som en personlig pris til én eller flere fremragende hjerneforskere.   Forskere fra hele verden har nomineret et betydeligt to-cifret antal forskere til prisen, og nomineringerne er vurderet af en priskomite med otte internationalt respekterede hjerneforskere. Formanden er professor Colin Blakemore fra Universitetet i Oxford.  Han har gennem mange år ved siden af sin forskning produceret videnskabelige programmer om hjernen for BBC og er for øjeblikket i gang med sit program nummer 700.

Ved pressemødet i København den 4. marts vil Colin Blakemore motivere årets pristildeling. Prismodtager(e) offentliggøres af Nils Axelsen, og ved seminaret vil fondens næstformand, professor Jens Rehfeld, Københavns Universitet, og formanden for Dansk Selskab for Neurovidenskab, professor Gitte Moos Knudsen, Rigshospitalet, fortælle om, hvad prisvinderen forventes at kunne tilføre dansk hjerneforskning.

Og for at alt ikke alene skal blive ord om vores fantastiske hjerne, vil illusionisten Henrik Svanekiær vise, hvorledes man kan udfordre og ’drille’ vores hjerne og sanser.

Outreach-program skal få vindernes viden ud i de danske forskningsmiljøer
Pristildelingen vil blive fulgt op af et omfattende outreach-program. Prismodtager vil her gennem forelæsninger, symposier og udvekslingsprogrammer bringe sin viden og erfaring ind i de danske hjerneforskningsmiljøer.

Programmet gennemføres sammen med universiteterne i København, Odense og Århus, hvis rektorer alle sidder i bestyrelsen for Fonden for Grete Lundbecks Europæiske Hjerneforskningspris.