Pressemeddelelse - København 20.05.09

Den tyske professor og kirurg bag klinikken har med banebrydende kirurgi udført succesfulde behandlinger af migrænepatienter i både Tyskland, Schweiz og Storbritannien. Det giver nu håb for nogle af de mange danskere, som lider af migræne. Omkring hver 11. dansker lider jævnligt af migræne, der i de værste tilfælde kan vare ved i dagevis. Ofte er angrebene så voldsomme, at patienten er afskåret fra at udføre selv de mest simple ting i hjemmet og må ligge i et mørkt rum og vente på, at smerterne fortager.

En undersøgelse foretaget af danske neurologer anslår, at migræne er årsag til et årligt tab på ca. 729.000 arbejdsdage i Danmark. Men nu er der håb for en del af de 500.000 danske migrænepatienter.

Større livskvalitet hos migrænepatienter
Migræne Kirurgisk Center er en ny privatklinik, som åbner i København i slutningen af maj. Her tilbyder den tyske kirurg og professor Thomas Muehlberger en helt ny type behandling, der har haft stor succes i udlandet.

Det forøger livskvaliteten hos patienterne i en grad, som personer, der aldrig har haft migræne, har svært ved at forstå,” fortæller Thomas Muehlberger, der er chefkirurg på Migræne Kirurgisk Center.

Han har været tilknyttet flere hospitaler i USA og er nu blandt pionererne inden for migrænekirurgi i Europa. Migræneindgrebet er den eneste behandling, som behandler årsagen til migrænen i stedet for symptomerne. Behandlingen består af et enkelt ambulant indgreb, hvor kirurgen fjerner øjenbrynsmusklen, så den ikke længere forårsager migræne-smerter ved at trykke på trigeminusnerven. Indgrebet efterlader ikke ar, og den eneste forandring, som er synlig for patienten er, at der ikke længere kan dannes ”vredesrynker” mellem øjenbrynene.

Grundige undersøgelser før indgreb
Ifølge den tyske professor er det kirurgiske indgreb ikke et universalmiddel, der garanterer, at migrænen forsvinder, men succesraten er høj. Det skyldes i særdeleshed en række grundige undersøgelser og tests som patienterne gennemgår før en eventuel operation. ”Indtil videre har vi gennemført mere end 300 succesfulde operationer på patienter fra forskellige lande i Europa. Vi forventer, at vi med klinikken i København også kan give en del af de 500.000 danske patienter en effektiv behandling mod deres migræne”, siger Thomas Muehlberger, som også har åbnet migræne-kirurgiske klinikker i Berlin, Zürich og London.

Behandlingsforløb på Migræne Kirurgisk Center København
Udvælgelsesprocedure Migræneindgrebet er ikke velegnet til alle patienter. En uddannet læge udfører derfor en række diagnostiske test for at vurdere om indgrebet vil have en effekt.
Trin 1: Migrænespørgeskemaet Patienter, som er interesserede i migræneindgrebet skal udfylde et omfattende spørgeskema, så lægen kan fastslå, om der er tale om migræne eller ej. Skemaet omfatter spørgsmål om patientens familiemæssige baggrund, migrænesymptomer, anfaldshyppighed osv.
Trin 2:
Patientinterview
og diagnose
Efter spørgeskemaet interviewer en uddannet kirurg patienten. Kirurgen afgør derefter om patienten lider af migræne eller ej, og i så fald hvilken migrænetype patienten lider af.
Trin 3:
Botulinumtoksintest
Botulinumtoksintesten er afgørende for, om migræneoperationen er velegnet til patienten eller ej. Lægen sprøjter botulinumtoksin type A ind i et eller flere triggerpunkter, og det simulerer langtidsvirkningen af det kirurgiske indgreb.
Trin 4:
Dagbog
Patienten bliver bedt om at notere sine migrænesymptomer i en smertedagbog over de næste otte uger.
Dermed kan lægerne kontrollere, om botulinumtoksintesten har været vellykket.
Trin 5:
Kirurgisk behandling
Når det er fastslået, at det er det er tryk fra øjenbrynsmusklen, der er årsagen til migrænen bliver patienten godkendt til det kirurgiske indgreb. Migræneoperationen varer ca. en time, Den gennemføres under fuld narkose og kan foretages ambulant.
Succesraten for migrænekirurgi Migræne kirurgi har kun været udbredt i Europa i tre år, men mere end 300 patienter er allerede blevet opereret. Data indsamlet fra behandlingerne viser, at 90% af patienterne har haft gavn af operationen. • Ca. 35% af de patienter, der er blevet opereret var stadig fri for tilbagevendende symptomer et år efter indgrebet. • Omkring 55% oplevede mere end en halvering i antal anfald og smertestyrke.


Migræne Kirurgisk Center København
Højbro Plads 5, 3. sal · 1200 København K
tel. 33 18 00 30
www.migraenekirurgi.dk