Piskesmældsramte får sværere ved at få erstatning

Ny, skærpet praksis i Arbejdsskadestyrelsen gør det langt sværere, at få erstatning for sin piskesmældsskade.

Berit Møller Lenschow, der er ekspert i erstatningsret og advokat ved ADVODAN Vejen A/S har indenfor det sidste år oplevet en væsentlig stramning i Arbejdsskadestyrelsens praksis.

Tidligere har Arbejdsskadestyrelsen godtaget, at piskesmældssymptomer, der først er beskrevet i en speciallægeerklæring, der er lavet ca. ½-1 år efter ulykken, kan tilskrives ulykken. Det kan fx dreje sig om symptomer som hukommelsestab, koncentrationsbesvær eller udstrålende armsmerter. Symptomer, der derimod er beskrevet senere end ½-1 år efter ulykken, har arbejdsskadestyrelsen til gengæld været mere tilbøjelig til at afvise som hidrørende fra ulykkestilfældet – også selvom man kunnet fremvise en senere speciallægeerklæring, der sagde det modsatte.

”Det nye i situationen inden for det seneste år er, at Arbejdsskadestyrelsen har strammet væsentlig op på sine vurderinger. For at symptomerne kan blive godtaget som del af en piskesmældsskade, skal de mere eller mindre fremgå allerede i skadestueanmeldelsen eller i journalen hos egen læge samme dag,” siger advokat Berit Møller Lenschow.
”Hvis symptomerne bliver erkendt blot 1 måned efter ulykken, viser den nye linje fra Arbejdsskadestyrelsen, at styrelsen ikke godkender generne som del af den ulykke, der forårsagede piskesmældsskaden,” supplerer Berit Møller Lenschow.

Brug for hurtig hjælp
Domstolene og forsikringsselskaberne har hidtil fulgt vurderingerne fra Retslægerådet og Arbejdsskadestyrelsen, og derfor kan det fremover blive endog meget vanskeligt og i nogle sager umuligt at få anerkendt symptomer selv forholdsvis kort tid efter, at ulykken er sket – og dermed få erstatning fra forsikringsselskabet. ”Det er min vurdering, at Arbejdsskadestyrelsens skærpede praksis er et forsøg på at nedbringe et stort arbejdspres i styrelsen og en lang sagsbehandlingstid. På denne måde kan man på forhånd sortere en lang række sager fra,” siger Berit Møller Lenschow, der råder alle i denne situation til at være ekstra opmærksomme på at få samtlige symptomer beskrevet så hurtigt som muligt. ”Man er næsten tvunget til at være på forkant med sin ulykke! Mit råd er at blive undersøgt hos lægen med det samme og hurtigt tage kontakt til en advokat, der kan hjælpe med at pege på, hvad det er vigtigt at få på plads. Hvis det viser sig efter kort tid, at man udover hoved- og nakkesmerter også har udstrålende armsmerter og hukommelsestab, stiger méngraden, og det er dermed muligt at få en højere erstatning – men som påpeget kun hvis symptomerne bliver beskrevet inden for den første måned. Bedst er det at man bliver tilset af en læge indenfor det første døgn og at symptomerne bliver beskrevet i den journal, der skrives i den forbindelse,” lyder opfordringen fra Berit Møller Lenschow.

ADVODAN Vejen A/S har en erstatningsafdeling med 5 jurister + 6 sagsbehandlere, der beskæftiger sig udelukkende med erstatningsret på skadelidtes side. Vi behandler alle former for erstatningssager, og hjælper de skadelidte med at får den erstatning, de er berettigede til, uanset om der er tale om en arbejdsskade, en trafikulykke eller andet siger Berit Møller Lenschow. Vi tilbyder et gratis telefonmøde, så man kan få vurderet om alt går rigtigt for sig i ens erstatningssag eller om man har behov for advokatbistand.

Erstatningsafdelingen hos ADVODAN
Vejen A/S ligger på Jernbanegade 2, 6650 Brørup
og kan træffes på telefon:
75 38 15 77