Patientrådet på Folkemødet tre patienter udfordrede politikerne på sundhed

Der kan være langt fra Christiansborg og rådhusene til den enkelte danskers liv. Derfor invi­terede SundhedsParlamentet tre patienter og tre politikere i dialog på årets Folkemøde i Allinge. Her kunne patienterne, og publikum, give beslutningstagerne input til, hvad der er brug for for, at patienter med kroniske sygdomme får en bedre tilknytning til arbejdsmarkedet

Jeg, Laila Bendix, var Migræne & Hovedpineforeningens udsendte idet jeg lever med kronisk migræne og samtidig har personlige erfaringer med hvad der skal til for at man kan beholde en tilknytning til arbejdsmarkedet. De andre patienter var Søren Valdorff Rasmussen, fra Psoriasisforeningen og Jens Tryde fra Foreningen for Rygsøjlegigt og Morbus Bechterew. Vi debaterede med Ninna Thomsen (SF), sundhedsborgmester i Københavns Kommune, Yildiz Akdogan (S), folketingsmedlem og medlem af sundhedsudvalget og Mette Rose Skaksen, branchedirektør i Dansk Industri.

Stemningen var god og alle patienter fik, under kyndig udspørgen af journalist Kirsten Palmer, mulighed for at dele vores historie, med fokus på hvorfor vi har kunnet beholde en tilknytning til arbejdsmarkedet. Det gik igen at vi alle har oplevet stor fleksibilitet fra vores arbejdsgivere, og at det har krævet at vi har kommunikeret om vores udfordringer. Denne åbenhed overfor en arbejdsgiver om sygdom blev diskuteret. Mette Rosen Skaksen fremførte at det er vigtigt med tillid mellem arbejdsgiver og arbejdstager og at man derfor bør være åben om den slags emner, men der var også bred enighed om at det kan være meget pro-blematisk at fortælle en ny arbejdsgiver om sygdom, da man risikerer ikke at stå først for en ansættelse.

Vi tre patienter havde hver forberedt et spørgsmål til politikerne
Der blev spurgt om hvordan man sikrer lige adgang til behandling og lige vilkår på arbejdsmarkedet. Fra Migræne & Hovedpineforeningens side spurgte vi til hvordan man kunne acceptere flere års ventetid på specialistbehandling når man ved at migræne alene er skyld i 14% af alt sygefravær, når man ved at relevant behandling kan nedbringe dette, og når man ved at manglende behandling kan føre til forværring af patientens situation og dermed øget risiko for at blive udstødt af arbejdsmarkedet. Selvom Ninna Thomsen fremførte at en behandlingsgaranti på fire uger ikke altid var relevant, var der bred enighed om at det var for dårligt at så stor en gruppe patienter får så dårlig en behandling. Yildiz Akdogan lovede således at stille skarpt på dette emne ved at stille et §20 spørgsmål til Sundhedsministeren. 

Debatten var en del af SundhedsParlamentets program. SundhedsParlamentet er Folkemødets sundhedspolitiske platform og er arrangeret af Dagens Medicin og Effector. Eventen var sponseret af Novartis og Celgene. 

I Migræne & Hovedpineforeningen var vi glade for at kunne deltage i en debat på Folkemødet og på den måde få sat fokus på hovedpine. Vi vil følge op på debatten og sikre os at vores spørgsmål kommer videre.

 

Jeres udsendte, Laila Bendix
Bestyrelsesmedlem i Migræne & Hovedpineforeningen, læge og lever med kronisk migræne.