Nye spændende studier om migrænebehandling

Sommerhilsen fra Nationalt Videnscenter for Hovedpine

Der er for nyligt blevet publiceret to spændende danske forskningsstudier. Det ene studie har undersøgt, hvilken information migrænepatienter får hos deres praktiserende læge om triptaner. Det andet studie har undersøgt, hvilken behandling patienter har modtaget, inden de kommer i specialiseret behandling på Dansk Hovedpinecenter. 

Læs mere om studierne her