Nye retningslinier ved medicinsanering MOH efter det nye referenceprogram som er udkommet 2020

Forebyggende medicin

I Danmark har der gennem mange år været tradition for først at starte på forebyggende medicin efter 2 måneders medicinsanering. Formålet med dette har dels været at have en baseline/måling for vurdering af effekten af fremtidig forebyggende behandling, dels at undgå unødig medicinering, da nogle patienter ikke har behov for forebyggende medicin efter saneringen.

Et endnu ikke publiceret dansk studie har imidlertid vist, at start på forebyggende medicin samtidig med medi­cinsanering giver et bedre resultat end start på forebyggende medicin 2 måneder efter sanering. Dette skyldes bl.a., at for få patienter sættes i forebyggende behandling med sidstnævnte metode. Vi anbefaler derfor nu generelt, at forebyggende medicin opstartes samtidig med medicinsanering.

Hos nogle patienter f.eks. patienter hvor det er vanskeligt at bedømme den underliggende hovedpinesygdom før sanering, kan man dog med fordel udskyde opstart af forebyggende medicin i 2 måneder.

Patienterne skal dog fortsat informeres om max antal dage med medicinindtag for at undgå et nyt overforbrug.