Nye donationer fra TrygFonden

files/hovedpineforeningen/Diverse billeder/rigmor.jpgProfessor, overlæge, dr.med. Rigmor Højland Jensen fra Dansk Hovedpinecenter har modtaget 7,4 mio. kroner fra TrygFonden til to forskningsprojekter. Det ene projekt handler om medicinfremkaldt hovedpine, der er en velkendt lidelse, som er forårsaget af et overforbrug af smertestillende medicin. Patienter med medicinfremkaldt hovedpine fastholdes ofte i en ond spiral af stigende medicinforbrug, der er med til at forværre hovedpinen frem for at kurere den. Forskerne skal derfor undersøge, hvordan man bedst forebygger medicinfremkaldt hovedpine, fremmer tidlig diagnosticering samt forbedrer behandlingen. Det andet forskningsprojekt omhandler Hortons Hovedpine, som oftest rammer unge mænd og er den mest smertefulde type hovedpine, der findes. Det anslås, at 5-6.000 mennesker lider af sygdommen i Danmark, men langt fra alle patienter er diagnosticeret. Mange patienter får først andre fejlagtige diagnoser og behandlinger for andre lidelser og kan have ekstreme smerteangreb i årevis. Forskerne ønsker derfor at undersøge, hvordan man hurtigere kan stille diagnosen, målrette individuel behandling og udbrede den nye viden på alle niveauer i sundhedsvæsenet og til danskerne. Formålet med begge forskningsprojekter er at forebygge og fremme behandlingen af svær hovedpine og dermed forbedre livskvaliteten for tusinder af patienter og deres familier.

Om TrygFonden
TrygFonden varetager TryghedsGruppens almennyttige arbejde. TryghedsGruppen er hovedejer i forsikringsselskabet Tryg og skaber værdi og tryghed gennem langsigtede investeringer og almennyttige uddelinger.
Læs mere på trygfonden.dk