Ny efteruddannelse i Hovedpinelidelser

Dansk Hovedpine Center og Københavns Universitet udbyder sammen en ny efteruddannelse til sundhedsprofessionelle indenfor hovedpinelidelser. Den nye uddannelse hedder Master of Headache Disorders. Hovedpine og migræne er de mest udbredte neurologiske lidelse i verden. De fleste typer hovedpinelidelser er veldefineret og der findes i dag gode behandlingsmuligheder. Udfordringen i både Danmark og udlandet er, at der ikke er nok sundhedspersonale med specialviden om hovedpine til at behandle alle hovedpine patienter. I dag er der derfor mange hovedpineramte, der ikke har adgang til den korrekte behandling.

For at imødekomme behovet for flere hovedpinespecialister, har Dansk Hovedpine Center, Rigshospitalet-Glostrup og Københavns universitet udviklet en ny uddannelse - Master of Headache Disorders. Masteruddannelsen har til formål at uddanne højt specialiserede eksperter indenfor hovedpineområdet. 

Masteruddannelsen er tilrettelagt til færdiguddannede sundhedsprofessionelle med relevant erhvervserfaring. Uddannelsen er en deltids-uddannelse. Et års studier tages således over to år sideløbende med de studerendes vanlige arbejde. Masteruddannelsen starter op med det første hold i efteråret 2016. Her vil være omkring 20 studerende med en baggrund som neurologer, tandlæger, sygeplejersker og andet relevant sundhedspersonale. 

Migræne og Hovedpineforeningen har sammen med flere andre patientforeninger valgt at finansiere legater, der giver studerende mulighed for at søge om tilskud til udgifter forbund-et med uddannelsen. Legaterne administreres af Københavns Universitet. Legaterne er centrale, da masteruddannelser efter dansk lovgivning er betalingsuddannelser. Legaterne giver dermed flere sundhedsprofessionelle mulighed for at videreuddanne sig inden for hovedpine området. 

Med denne uddannelse håber vi, at vi kan være med til at hjælpe med at uddanne flere hovedpinespecialister og dermed sikre at flere hovedpinepatienter modtager både
hurtig og korrekt diagnose samt den rette behandling for deres lidelser. 

 

Takket være alle jer, der er medlemmer og jer, der er gavegiver, kan vi være med til at støtte dette arrangement, så vi forhåbentlig inden længe kan få ventetiden på neurologisk afdeling nedbragt. 

 

 

Læs mere på uddannelsens hjemmeside www.mhd.ku.dk