Notater fra spørgetiden efter Hovedpinesagens foredrag i Roskilde...

Gruppen Migræne/spændingshovedpine:
Foredragsholder: Song Guo
Spørgsmål: Hjælper motion på Migræne, har kost/overvægt indflydelse på sygdommen? Svar: Motion er godt mod spændingshovedpine, - det kan have en effekt på mild migræne, men da stærk migræne forværres af fysisk aktivitet, kan det her have den modsatte virkning. Der forskes ikke meget i kost og migræne, men det har givet vis en indvirkning. Overvægt/fedme kan forværre sygdommen, bl. a. derfor er kosten vigtig. 

Spørgsmål:
Er der forsket i hormoners sammenhæng med migræne? Svar: Der er forsket en del, og det ses tydelig at der er en forbedring under graviditet. Man ser også en sammenhæng i overgangsalderen, men da det er ret komplekst og det har været svært at gennemskue hvad der er årsagen til indvirkningen, forskes der p.t. ikke så meget i emnet. Det menes dog at P-Piller kan afhjælpe migræne, men det pointeres at ved migræne med aura skal P-Piller undgås,  hvis man samtidigt ryger. Rygning er i det hele taget en trigger for migrænen og bør undgås.

Spørgsmål: Hvad er holdningen til alternativ behandling? Svar: Det er svært at komme igennem det etablerede system forsøg med alternative behandlingsformer, p.t. er det kun akupunktur man har forsøgt sig med, men ikke med dokumenteret resultat.

Spørgsmål: Kan Migræne/aura ødelægge hjernen? Svar: Det ses at hjernen påvirkes både før og efter anfald, kognitivt. Det kan altså påvirke hukommelse og koncentration, men der sker ingen anatomisk ændring.
Spørgsmål: Kan lys og lyd fremkalde migræne?Svar: Både lys og lyd går ind på smertebanen, og kan således virke som triggere.

Spørgsmål: Har man erfaring med Botox indsprøjtninger og virkning på migræne? Svar: Det menes ikke at have virkning, og det mistænkes at være medicinalindustrien, der af økonomiske interesser har spredt ”rygtet” om Botox’s virkning.

Spørgsmål: Kan det være Migræne, hvis det varer længere end 72 timer? Svar: for at afdække om det er Migræne, bør man undersøges grundigt af egen læge. Man kan generelt sige, at hvis migrænemedicinen virker – er det migræne. Den opfattelse er anerkendt men ikke 100% bevist.

Spørgsmål: Hvordan kan man komme med i forsøg vedr. Migræne? Svar: Man kan melde sig som forsøgsperson på hjemmesiden: Dansk Hovedpineforening.

Kommentarer: Song Gou pointerede mange gange at det var vigtig at melde sig ind i foreningen, for at støtte op om kendskabet til sygdommene, og for at støtte forskningen. Forskerne har ikke tid til at arbejde på det politiske plan, så de er afhængige af patientforeningernes store arbejde. Song Gou lovede endvidere at fremsende referat, samt alle slides fra foredraget til Hovedpinesagen, og han bad om at det blev lagt på hjemmesiden. Mange var interesserede i at deltage i forsøg – så det er vigtigt at det er nemt at finde en formular eller vejledning på hjemmesiden, hvordan de kontakter forskerne og hvilke oplysninger de evt. skal komme med.