Nøgletal fra en europæisk undersøgelse blandt migrænepatienter

Af: Birgitte Skov Iversen, bestyrelsesmedlem

Den 10. september 2020 deltog jeg på foreningens vegne i et webinar med titlen "Beyond Migraine".

Her blev resultaterne fra en stor europæisk under-søgelse offentliggjort. Undersøgelsen blev gennemført i samarbejde med et konsulentfirma, og foregik i perioden november – december 2019.

Her er i hovedtræk resultaterne fra undersøgelsen:

Nøgletal

  • 7.520 migrænepatienter deltog i undersøgelsen fordelt på 10 europæiske lande (Belgien, Holland, Frankrig, Tyskland, Spanien, Italien, Polen, Sverige, England og Tjekkiet)
  • 136 millioner mennesker har migræne i Europa.
  • 1 billion mennesker har migræne worldwide.

Alder og køn

  • Alle respondenterne var over 18 år.
  • Migræne rammer tre gange så mange kvinder som mænd.
  • Migrænen topper ved begge køn i de mest produktive år af voksenalderen, nemlig i aldersgruppen 25 – 55 år.

Omgivelserne

Migræne berører ikke kun patienterne selv, men også menneskerne omkring dem.

Patienterne fortæller, at partneren (69%) og børnene (57%) er mest berørt. Arbejdsgiveren med 24%. Forældre 20%. Venner med 20%, familiemedlemmer 19% og kolleger 17%.

I mange tilfælde isolerer migrænepatienter sig. 56 % fortæller, at de er forhindret i at gå ud. 41% er afskåret fra at gå til sport, 29% er for-hindret i at tage på ferie og 15% er afskåret fra at gå på date.

Migræne gør ikke kun, at patienterne føler sig udmattet og frustreret, men de føler sig også værdiløse, misforstået, skyldig, bange og flove.

For at forbedre forholdene for migræne-patienter foreslår nogle respondenter f.eks. etablering af mørke rum på arbejdspladsen og på togstationer. Udarbejdelse af migræne-politik på arbejdspladsen. Etablering af flere hjemmearbejdspladser.

85% af respondenterne mener ikke, at de bliver taget alvorligt af samfundet.

Migrænen holdes skjult

Migræne er den mest almindelige neuro-logiske tilstand i den industrielle verden, men til trods for, at sygdommen er mere udbredt end astma, epilepsi og diabetes tilsammen, er migrænen i høj grad en tabubelagt sygdom, som man ikke taler om.

Næsten over halvdelen af respondenterne (44%) kunne fortælle, at de har skjult migrænen for deres familie.

Næsten to ud af tre skjuler for deres arbejds-giver, at de har migræne.

Der kan være mange grunde til, at man holder sygdommen skjult. En af grundene er, at man føler sig værdiløs. Mange migrænepatienter holder også deres migræne skjult for at beskytte sig selv. Men det er vigtigt at gøre
opmærksom på sygdommen.

De ansvarlige

45% af migrænepatienterne mener, at det er sundhedssektorens ansvar at gøre opmærksom på indvirkningen af migræne. De mener der skal sættes fokus på at forbedre uddan-nelse blandt sundhedspersonalet.

Migræne er ikke en mental tilstand, men en sygdom i hjernen.  Migræne må ikke blive underestimeret.