Neuro-stimulation af ganglion sphenopalatina (SPG)

Introduktion
Da man endnu ikke har fundet en fuld tilfredsstillende behandling for migrænehovedpine, har Dansk Hovedpinecenter i år startet et klinisk forsøg af en mulig ny behandling mod migrænehovedpine, der gør brug af et neurostimulationssystem. Som led i behandlingen vil man få implanteret en lille neurostimulator (ca. på størrelse med en mandel) i kinden. Neurostimulatoren sender elektriske impulser for at stimulere en nerve, der står i forbindelse med hovedpinen. Neurostimulatoren har intet batteri. Den tændes og justeres med en fjernbetjening, som man placerer på kinden, lidt på samme måde som en mobiltelefon, når du har brug for at behandle din hovedpine. Man skal bruge fjernbetjeningen i 15 minutter, når man har et migræneangreb. Vi håber så på, at dette kan bremse anfaldet samt nedsænke hovedpinefrekvensen.  

Baggrund
Autonomic Technologies, Inc. (ATI), som er sponsor af dette forsøg, og som er det firma, der har taget initiativ til forsøget har udviklet neurostimulatoren, som er specielt beregnet til at stimulere ganglion sphenopalatina, eller GSP. Behandlinger mod hoved- og ansigtssmerter har været rettet mod GSP i mere end 100 år. Mennesker har to GSP'er, som sidder dybt inde i ansigtet bagerst og på hver side af næsen. Vi vil undersøge om neurostimulationssystemet kan behandle smerterne ved hovedpine på en sikker måde, og reducere antallet af migræneanfald. Apparatet er på nuværende tidspunkt ikke godkendt i noget land til kommercielt salg, men prøves for øjeblikket på folk med andre typer af hovedpine end migræne. Forsøget på klyngehovedpinepatienter fra sidste år har vist gode resultater. I Danmark vil der blive inkluderet op til ca. 20 implanterede migræne-forsøgspersoner.

Procedurer
Inklusionskriterierne for at være med i forsøget er: Man skal have migrænehovedpine i minimum 8 dage/md, have ensidig hovedpine med en dominerende side, mindst 4 hovedpinefrie dage/md samt haft uændret medicindosis i de sidste 2 måneder. Lægen der foretager implantationen er en kæbekirurg og implanterer neurostimulatoren bagved kindbenet på den side af hovedet, hvor man oftest har hovedpine. Den placeres gennem et snit i din mund, så der vil ikke være nogen yderlige ar. Indgrebet gøres under fuld bedøvelse. Efter det har man en helingsperiode på ca. 2-3 uger, derefter skal man justere chippen og neuro-stimulatoren. Når den er justeret starter selve forsøget, hvor man skal stimulere, hver gang man har anfald. Effekten af neurostimulatoren er så baseret på patientens tilstand før og efter stimulationsbehandlingen.

Fremtid
Det er svært at sige noget om fremtidsperspektivet, da vi lige er startet, og endnu ikke har haft nogen igennem hele forsøget. Hvis det viser sig at have en rigtig god effekt, er det selvfølgelig oplagt at det vil blive afprøvet og tilbudt til alle migrænepatienter…men det må fremtiden vise.

files/hovedpineforeningen/Diverse billeder/neuro_billede.jpg

Skrevet af Song Guo, læge, ph.d.-studerende, Dansk Hovedpinecenter

Sidste melding 22.9 fra Song Guo er:
Der er nu foretaget 11 operationer på migræne­patienter, men der skal gå en periode, før man kender virkningen. Det er meget spændende at høre om senere. Hanne