Migræne smadrer uddannelsesdrømme for tusindvis af unge kvinder - MX.dk

Af Bo Norström Weile og Christian Hansen - Bragt i MX.dk 16/09-15

61.149 kvinder mellem 16-24 lider af migræne. Lidelsen hæmmer dem i en sådan grad, at de må opgive drømmen om at få en længere uddannelse.

Dobbeltsyn, rysteture og frygtelige hovedsmerter er ofte hverdag for 84.079 danske unge migrænepatienter i alderen 16-24.

Det viser Sundhedsstyrelsens nye, omfattende rapport 'Sygdomsbyrden i Danmark'.

Tallene viser, at hele 73 procent af de unge med migræne er kvinder, og at sygdommen ser ud til at have en uddannelsesmæssig konsekvens for unge med drømme om at læse videre. Forekomsten af migrænetilfælde er nemlig størst blandt danskere med enten grundskoleuddannelse eller kort uddannelse.

- Folk med svær migræne har uden tvivl vanskeligt ved at klare sig gennem studierne. Tænk, hvis du ikke kan passe dine lektier. Det betyder jo, at du bliver nødt til at opgive drømmen om en uddannelse, siger professor ved Dansk Hovedpinecenter på Glostrup Hospital Messoud Ashina og fortsætter:

- Stres er en af de ting, der udløser migræne, og for studerende kan forventningspresset og ansvaret omkring lektier være med til at forværre sygdommen.

For professor og centerleder på Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse, Niels Egelund, er det ny viden, at et lavere uddannelsesniveau kan kædes sammen med migræne. Men sammenhængen er dog alligevel klar, mener han.

- Gymnasiet og alle videregående uddannelser kræver jo, at man er der hver dag, og at man går til den med opgaver. Kan man ikke det, vil det være svært at gennemføre en længere videregående uddannelse, siger han.

Niels Egelund er dog ikke bekymret for, at de unges manglende uddannelsesmuligheder udvikler sig til et problem for samfundet generelt:

- Ud fra et økonomisk synspunkt, har vi måske allerede for mange unge med lange uddannelser. Der skal også være nogen, der tager kortere uddannelser. Om det så er handikappet, begavelsesnivaeuet eller ambitionerne, der styrer det, er underordnet.

Fakta: 

- 641.353 danskere lider af migræne. 
- Blandt de 16-24-årige lider 61.149 kvinder af migræne, imens 'kun' 22.930 mænd gør det. 
- 202.894 kvinder ud af de i alt 274.267, som Sundhedsstyrelsen kender unddannelsesniveauet for, har enten grundskoleuddannelse eller en kort uddannelse. 

Kilde: Sundhedsstyrelsen - 'Sygdomsbyrden i Danmark' 2015