Masteruddannelse i Hovedpinesygdomme

Henrik Winther Schytz og Rigmor Højland Jensen, Dansk Hovedpinecenter, Rigshospitalet-Glostrup

Efter næsten 3 års forberedelse startede den nye Masteruddannelse i Hovedpinesygdomme ved Københavns Universitet i efteråret 2016. Man har erkendt at der er et stort udækket behov for bedre behandling til hovedpinepatienter i hele verden og den væsentligste barriere er en stor mangel på hovedpinespecialister. 

Derfor fandt Overlæge Henrik Schytz og undertegnede det påkrævet at iværksætte en sådan specialistuddannelse i Danmark. Vi har så gode forskningsmuligheder og kliniske erfaringer på Dansk Hovedpinecenter, Rigshospitalet-Glostrup, så det var helt naturligt at vi startede denne proces herfra. 

Inden den officielle godkendelse af nye uddannelser skulle der iværksættes en meget stor behovsanalyse, udarbejdes en detaljeret studiebeskrivelse og et curriculum for uddannelsen og man skal følge en lang godkendelsesproces ved Københavns Universitetet, i Undervisningsministeriet og en international akkrediteringsfase. 

Patientforeningerne i Danmark og i udlandet samt de faglige organisationer har været meget interesserede i uddannelsen og fremsendt vigtige støttebreve. Der er også modtaget meget væsentlig økonomisk hjælp fra Trigeminusforeningen, Migræne- og Hovedpineforeningen, Dansk Horton Hovedpineforening samt Migrænikerforbundet til de studerende i form af studieafgift, som nu er på 70.000 kr/student fra EU/EØS lande eller til rejselegater til at dække transport og ophold i København.

Uddannelsen løber over 2 år, foregår på engelsk, og er et deltidsstudie som tages i fritiden ved siden af et fuldtidsjob. Den er opbygget med meget hjemmearbejde, tests og e-læring på nettet, samt med 5 kurser på 1-3 ugers varighed i København samt en afsluttende eksamensopgave (en Masteropgave) som skal forsvares ved en mundtlig eksamen. 

Efter en intensiv annonceringskampagne modtog vi 23 ansøgere, og heraf var 19 kvalificerede til at starte den 10. oktober 2016. studenterne kom fra 10 forskellige lande, men de 12 bor og arbejder i Danmark. Resten kommer fra Tyskland, Belgien, England og Rusland. Der er også tilmeldt en studerende fra Australien, men kun til det kliniske kursus i efteråret 2017. 

Af faggrupper er holdet også meget bland-et, idet der er 4 sygeplejersker, 1 fysioterapeut, 2 tandlæger og 12 læger, hvoraf de fleste er erfarne neurologer. Alle har mindst 2 års erfaring med hovedpine- og eller smerte-behandling.

Efter de første 2 kurser er stemningen meg-et positiv og samarbejdet fint etableret. De studerende supplerer hinanden rigtigt godt og der har været stor tilfredshed med underviserne, der kommer fra diverse specialer og fra ind- og udland. 

Vi glæder os til at fortsætte denne spænd-ende proces og at videreføre uddannelsen i årene fremover. Vi vil arbejde på at hovedpinesygdomme kan komme højere på den politiske og uddannelsesmæssige dagsorden og behovet for flere specialister på området kan dækkes. 

Flere oplysninger om uddannelsen kan ses på www.mhd.ku.dk