LIF ønsker flere penge til evidens af medicinsk cannabis

Denne artikel er skrevet af Lægemiddelindustriforeningen (LIF) - se originalen.


Selv om der er afsat penge til at sikre evidens i smertebehandlingen, så er der stadig lang vej til at sikre dokumentation for effekten af medicinsk cannabis, lyder det fra Lif. 

Smerter kan have store menneskelige omkostninger, og smertebehandling er et område, der skal tages alvorligt. Derfor er det meget positivt, at der er sat midler af til at sikre evidens i de behandlingsmetoder, man tilbyder på smerteområdet, lyder det fra Lægemiddelindustriforeningen (Lif) i en kommentar til den netop indgåede satspuljeaftale. 

”Smerteområdet er et komplekst område, hvor der er mange kronikere med dårlig livskvalitet pga. deres smerter. Derfor er det vigtigt, at vi bliver klogere på dette område, og her er de 11 millioner kroner en start. Der er dog også et behov for et kvalitetsløft af den generelle smertebehandling,” siger Lifs koncernchef Ida Sofie Jensen.

Her fremhæver hun også sundhedspersonernes vigtige rolle, da de har kontakten med patienterne og bl.a. har et ansvar, når kroniske patienter har et langvarigt forbrug af fx smertestillende medicin. 

Smertebehandling med cannabis
Der er ligeledes afsat penge til at sikre evidens for effekten af medicinsk cannabis.

”Vi kunne ønske, man havde evidensen for sikkerheden og effekten af medicinsk cannabis på plads inden man igangsatte forsøgsordningen. Så havde vi haft et sikkert grundlag for at vurdere behandlingens effekt, eventuelle uønskede side- og langtidseffekter. Smerteområdet er et vigtigt og svært område, hvor man ikke må gribe til hovsa-løsninger men tværtimod sikre, at lægerne er tilstrækkeligt klædt på til at ordinere den behandling, der har den bedste dokumenterede effekt både på kort og langt sigt,” siger Ida Sofie Jensen med reference til, at mens der er sat 11 millioner kroner af til at sikre evidens omkring alternativ smertebehandling, så er der både færre penge til og færre ambitioner for at sikre evidens omkring brugen og effekten af medicinsk cannabis.

”Der er alt for mange synsninger omkring brugen af medicinsk cannabis, og vi havde håbet, at man i satspuljeaftalen havde afsat midler til en egentlig klinisk afprøvning. Selv om det er positivt, at man vil følge forbruget og effekten, så er kvalitative undersøgelser og registerdata stadig meget langt fra de dokumentationskrav, man stiller til evidens omkring medicinsk behandling. Hvis medicinsk cannabis skal kunne anerkendes som et godkendt lægemiddel, så er man nødt til at få styr på evidensen. Ellers sætter man lægerne i en uhyre vanskelig situation, når man beder dem ordinere et produkt, som ikke er afprøvet, godkendt og overvåget på samme høje niveau som lægemidler,” siger Ida Sofie Jensen.