Koordinerer bredt, rådgiver i dybden!

Ifølge Beskæftigelsesministeriet er der hver dag 150.000 personer, som er sygemeldt fra deres arbejde. For de fleste betyder en sygemelding mødet med et system, der er ukendt og vanskeligt at manøvre i. Udredning, sygedagpengesagsbehandling, arbejdsprøvning, genoptræning og rehabilitering er blot nogle af de mange nye situationer, som en sygemeldt måske skal forholde sig til.

En sygemelding betyder også, at der er en lang række aktører, som bliver involveret i sagen. For den enkelte sygemeldte medfører det, at der er en stor mængde informationer og krav fra for eksempel kommune og sundhedssystem, der skal tages stilling til og handles på.  En sygemelding kan være en kompleks sag og det er derfor ikke så mærkeligt, at mange sygemeldte føler, de er kommet i klemme i systemet og har vanskeligt ved at se en udvej. 

Så er der kun én at forholde sig til!
For mange sygemeldte kan det derfor være en stor fordel at alliere sig med en uvildig specialist på området, der har et indgående kendskab til systemet og som kan sørge for den tværgående koordination mellem sagens parter, så sagen bliver behandlet korrekt og hurtigt. 

Pro Cura Consulting er en landsdækkende konsulentvirksomhed, der beskæftiger et team af konsulenter, som er specialister i den sociale lovgivning og arbejdsmarkedsrettet rådgivning. 

Når en sygemeldt kontakter Pro Cura Consulting bliver vedkommende tilknyttet én personlig konsulent, som vil repræsentere den sygemeldte igennem forløbet. Konsulenten vil samarbejde med for eksempel fagforening, læge, og det lokale jobcenter og sørge for den tværgående koordination mellem de forskellige aktører, således at man som sygemeldt kun behøver at forholde sig til én person.

Konsulenten vil desuden kunne rådgive om sagsforløbet, ansøge om relevante ydelser og tilskudsordninger, sidde med som bisidder ved møder samt vejlede i, hvordan man får forenet privat- og arbejdsliv under og efter en sygdom.

Hvordan bliver jeg henvist?
Du kan blive henvist til os via dit forsikringsselskab, pensionsselskab, patientforening eller arbejdsgiver, hvis de har en samarbejdsaftale med os. Hovedparten af vores klienter får forløbet betalt af deres forsikringsselskab, pensionsselskab, patientforening eller arbejdsgiver. 

Hvis du ikke er omfattet af en sådan samarbejdsaftale, skal du selv afholde betalingen for forløbet. Du bedes kontakte os, så vi sammen kan undersøge dine muligheder. 

Kontakt os for yderligere information på telefon 31 78 77 88 eller mail@pro-cura.dk