Internationale hovedpineeksperter mødtes i København...

I september blev den fjerde Europæiske Hovedpine og Migræne kongres (EHMTIC) afholdt i Bella Centeret. Her mødtes over 1000 forskere, læger og behandlere fra hele verden og udvekslede viden om hovedpine. Selvom der blev præsenteret meget ny viden, er der desværre endnu ingen mirakel behandlinger i sigte.

En professionel patients indtryk
Jeg er både læge, forsker og migrænepatient og deltog i EHMTIC for Hovedpinesagen. Jeg fik mange indtryk med hjem. Positive eller negative? Det afhænger af hvilke øjne der ser. Der skal ikke herske tvivl om at der forskes meget i hovedpinesygdomme – og at Danmark faktisk er blandt de førende. På den anden side var der ikke, som jeg så det, nye revolutionerende behandlinger i støbeskeen. Man skal stadig være meget opmærksom på effekten af nye behandlinger, både som behandler og som patient.

Tværfaglig indsats
Kongressen indledtes med en hel dag med undervisningskurser der henvendte sig til hhv. praktiserende læger, neurologer og forskere. Disse var velbesøgt, et signal om at hovedpine sygdomme fylder i alle lægers hverdag. En af de mere besøgte sessioner omhandlede behovet for involvering af andre faggrupper i behandlingen. Neurologen kan ikke stå alene. Der skal være veluddannede sygeplejersker, kompetente fysioterapeuter, psykologer med interesse for smertehåndtering og evt. socialrådgivere tilknyttet behandlingen af hovedpinepatienter. Selvom der er plads til forbedring, fremstod det som om at Danmark er langt fremme på dette punkt med Hovedpinecentrene og de tværfaglige smertebehandlingssteder.

Viden er vigtig for alle
Derfor var vi også meget glade for den store tilslutning til patientdagen søndag eftermiddag, hvor danske forskere og læger delte ud af deres viden under kyndig guidning af TV-lægen Peter Qvortrup Geisling.

Elektroniske gadgets eller ny behandling?
Udover foredrag er der en hel sal fyldt med såkaldte posters. En plakat hvor forskere i korte træk forklarer om et videnskabeligt studie, de har udført. Der var over 300 af sådanne posters, hvor der blev præsenteret alt fra særlige patienthistorier, over brugen af Nigerianske planter i hovedpinebehandling, til hvordan stimulering af specifikke receptorer i hjernen giver migræne i mus. Side om side med dette har faglige foreninger, lægevidenskabelige boghandlere og industrien mulighed for at udstille. Ved EHMTIC kunne man blive lidt i tvivl om man var trådt ind i en elektronikbutik i stedet for en videnskabelig kongres om hovedpine. Den nye behandling fokuserer nemlig hovedsageligt på elektroniske apparater der kan stimulere hjernestrukturer eller nerver. Overordnet er der en forsigtig optimisme, iblandet en del skepsis, overfor om disse kan hjælpe nogle patienter. Holdningen er generelt, at disse først skal overvejes som led i behandlingen efter den gængse medicin er afprøvet. De mest fremtrædende var Cefaly (forebyggende ved kronisk migræne med elektrisk stimulering af trigeminus nerven), eNeura SpringTMS (migræne anfaldsbehandling med magnetisk stimulering), gammaCore (elektrisk stimulering af vagus nerven til primære hovedpiner, især migræne og Horton) og ATI neurostimulator (stimulerer ganglion sphenopalatina, SPG, og kan afbryde Horton anfald).

Nye landevindinger?
Der blev præsenteret rigtig meget ny viden. For patienter kan det meste nok virke lidt fjernt fra hverdagen. Men for at I får et indtryk vil jeg fremhæve et par resultater:
Langtids behandling af Horton med SPG neurostimulator viser lovende resultater. 33 patienter har været fulgt i op til tre år efter de har fået indopereret en stimulator. I alt 5132 enkelte anfald var blevet behandlet i perioden. 65% af disse anfald blev effektivt behandlet med stimulatoren.
Medicinoverforbrugshovedpine (MOH) og livsstil. I et dansk studie fandt man at patienter med MOH oftere var rygere, var fysisk inaktive og overvægtige. Konklusionen er, at man i behandlingen af disse patienter også skal tilbyde rådgivning om livsstil, da det kan indvirke på MOH.
Nervekar konflikt ved trigeminus neuralgi. Man mener at en af de vigtigste årsager til trigeminusneuralgi er en konflikt mellem trigeminusnerven og et blodkar. Med de nyeste skanninger fandt man at 89% af trigeminusneuralgi-patienterne har en konflikt på den smertefulde side, men samtidig har 79% en konflikt på den raske side. Der var stor forskel på hvor meget blodkarret trykkede på nerven på den syge og den raske side. Forskerne konkluderer at en nerve-kar konflikt er et almindeligt fund, men at en konflikt der trykker på nerven er hyppigere ved trigeminusneuralgi og antages at være en vigtig årsag til trigeminus neuralgi.
Ny lovende behandling med antistoffer mod CGRP i hyppig migræne. CGRP er et signalstof der er involveret i udviklingen af migræne.  Man har derfor udviklet et antistof mod dette, til behandling af migræne. De første resultater viste nogen effekt og at stoffet tåltes godt.

Hvor går vi hen herfra
Der var også plads til at dele ud af kliniske erfaringer, bl.a. viste en neurolog hvordan han lavede isklumper på pinde til at dulme patienters smerter – et billigt bivirkningsfrit tip. Vil der blive ændret på behandlingsprincipper efter EHMTIC 2014? Måske hos enkelte læger der er blevet opdateret, men ellers er der stadig meget viden der skal afdækkes for radikalt at ændre behandlingen. Forskere og læger mødes jævnligt til kongresser rundt om i verden, næste EHMTIC er i 2016 og afholdes i Glasgow.

Du kan se mere på www.ehmtic2014.com 
Her står også mere om arrangørerne bag kongressen.
Især www.migrainetrust.org kan være interessant for dig som patient.

Skrevet af: Laila Bendix, læge, phD, formand for Hovedpinesagen