Information vedrørende behandling af Medicinoverforbrugshovedpine på Dansk Hovedpinecenter

På Dansk Hovedpinecenter tilbyder vi i øjeblikket 3 forskellige typer behandling af medicinoverforbrugshovedpine. Der er 2 ambulante forløb, enten en hovedpineskole, som er et kursusforløb der løber over flere måneder eller en individuel behandlingsplan, som tilpasses den enkelte patient.

For de patienter, der har et stort eller lang­varigt overforbrug af stærk hovedpinemedicin, andre sygdomme eller ikke har mulighed for ambulant forløb af geografiske eller andre årsager, tilbyder vi et behandlingsforløb på
14 dage under indlæggelse (se beskrivelse på www.glostruphospital.dk/menu/Afdelinger/Dansk_Hovedpinecenter/Praktisk+information/Indlæggelse.htm )

Når indlæggelsesdatoen er fastlagt indkaldes der til et orienteringsmøde for patienten og dennes pårørende 3-4 uger forinden. Her bliver hele forløbet gennemgået i detaljer og man møder de andre patienter, der skal indlægges. Ligeledes udlevers skriftlig information. Vi ønsker dermed at forberede patienterne og deres familier bedst muligt inden indlæggelsen, og der er mulighed for at stille spørgsmål til personalet.

Under indlæggelsen stopper de fleste patienter brat med deres smertestillende medicin og der tilbydes nødmedicin efter behov. Der kan dog opleves forskelle i den givne behandling og medicinering, da behandlingen så vidt muligt søges tilpasset til den enkelte patient. Lige-
ledes er der tilbud om samtale med psykiater, samt gruppebehandling med psykolog og fysioterapeut under indlæggelsen.
Det vanlige behandlingsforløb er planlagt til at vare i 14 dage, men der kan optræde forskellige forhold som komplikationer, stort medicinforbrug eller andre sygdomme, der betinger en forlænget indlæggelse.
Ved udskrivelsen medgives alle patienter en skriftlig mødeplan og der informeres igen om det videre forløb. Ligeledes opfordrer vi til en mundtlig eller skriftlig evaluering af forløbet, således at personalet kan lære af erfaringerne og at behandlingen kan optimeres yderligere.
Vi tilstræber altid at afstemme forventningerne realistisk til indlæggelsesforløbet og til efterbehandlingen. Hovedpine kan desværre ikke helbredes endnu, men langt de fleste af vore patienter får det meget bedre med færre og mildere hovedpineanfald efter et afgiftningsforløb. Vi oplever dog også meget store, individuelle forskelle på patienterne, på deres sygdomsforløb og medicinforbrug, så det er en konstant udfordring at afstemme forventninger og behandlingsforløb. En vedvarende dialog før, under og efter indlæggelsen er dog vigtig for alle parter.

Glostrup den 14.12.2010/Rigmor Højland Jensen