Hvorfor er du nu syg igen?

Referat af: Nicklas Christensen

Referat for Migræne og Hovedpineforeningen på folkemødet:

Moderator Peter Albæk byder velkommen til debatten. Hanne Johansen formand for Migræne og hovedpineforeningen, kommer på scenen og fortæller om at mange bliver stigmatiseret og får dårlig samvittighed når de må melde sig syge fra arbejde eller aflyse familieplaner. Mange sygemelder sig af anden årsag, end den migræne der er den sande grund.

Alt for mange tror at panodiler kan fikse problemet, men det gør det ikke. Migræneramte skal være bedre til at ytre sig om problemet, og arbejdsgiver kunne give dem den nødvendige ro, så en migrænepille måske kan hjælpe og den migræne ramte kan fortsætte arbejdet.

Herefter beder Peter, at Xenia Christensen, migrænepatient og Faisai Mohammed Amin, MD, Ph.d og formand for Dansk hovedpine selskab ,om at komme op på scenen. Peter spørger ind til Xenia´s migræne som fortæller hvordan det opleves med hukommelse og koncentrationsbesvær, lys- og lydfølsom, altid træt og hvordan det påvirker social liv samt arbejdsliv, hvor Xenia i dag har flexjob.
Hendes oplevelse med læger er positive, og det at møde forståelse og nogen der ved hvilke udfordringer en migræniker har betyder meget. Dog er det lidt en rutsjebanetur at håbe meget på at behandlingen skal virke, og det så ikke gør. Xenia fortæller videre at ”migrænikere spiller ikke syge de spiller raske.”

Hun var heldig at have forstående kollegaer og arbejdsgiver, som hjalp hende til at acceptere sin sygdom. I dag arbejder Xenia ca. 8 timer om ugen og har et hjemmekontor, hvor hun kan arbejde når hun har overskud. Der er dæmpet belysning og ro omkring hende. Peter henvender sig til Faisai, som fortæller at for 10 år siden opdagede man at blodkarrene ændrede sig ved migræne, og at det fysisk kan ses på scanninger. Ved asymatisk face er der ingen symptomer, ved pro bromatisk face aktiveres hypotamulus og man bliver træt og mister koncentrationen, så kommer hovedpinefacen, hvor smerterne kommer og til sidst bliver synsfølsomheden for stor og man kan blive svimmel.

Migræne er meget mere end bare smerten

Migræne er en af de få sygdomme som bliver forværret ved fysisk hårdt arbejde, samt lys og lyd kan også påvirke. Arbejdsgivere og organisationer burde arbejde mere sammen, det er muligt allerede i dag. Peter Takker Xenia og Faisai, og kalder Kirsten Nabe-Nielsen som er professor og forsker i migræne og arbejdsmarked ved KU og Roskilde kommune.

Kirsten fortæller om sit studie som omhandler fuldtids arbejdende migrænikere. Dem med hovedpine og migræne scorede mindre i en undersøgelse især kognitive udfordringer og fysisk arbejde. Det er svært at huske, lave hurtige beslutninger og fysisk hårdt arbejde. Migræne er den sygdom med næstmest sygefravær, ca. 700.000 om året, hvorfor hører man ikke mere om migræne, der skal skabes mere opmærksomhed omkring migræne. Flere kvinder lider af migræne end mænd, men mange mænd indrømmer ikke at de har migræne og sygemelder sig ikke. Kirsten fortæller videre at det er vigtigt at der bliver informeret mere på arbejdspladsen, som skal gøres mere fleksible, Hensyn til migræne ramte er vigtigt for at de kan trives.

Derefter kalder Peter arbejdsmarkedets parter op på scenen: Maria Melchiorsen som er forbundssekratær FOA. Katrina Freilberg Schouenborg, Markedschef for Dansk erhverv. John Chrisiansen, Kredsformand, Dansk sygeplejeråd. Marie siger at der ikke er nok fokus på migrænen, og de er alle overrasket over hvor mange sygedage migrænen koster. Hun indrømmer at de ikke har været opmærksomme nok på problemet og at dette skal ændres. John fortæller at som sygeplejerske har de fokus på problemet, og taler om hvordan arbejdet kan forbedres, da der ikke er nogen god kur. Det fylder meget, og skal man fortælle sin arbejdsgiver at man har migræne? Katrine siger at ens performance har stor effekt af migræne, og at ledelsen skal acceptere migræne ramtes behov. Marie mener at udfordringen ligger i at skabe en fleksibilitet, og der skal gøres mere for dem der prøver at få det bedre.

John: Viden og åbenhed skal til for at ændre situationen, mange migræneramte tror at de skal ændre sig for at tilpasse sig arbejdspladsen, i stedet for den anden vej rundt.

Katrine: Mange mindre arbejdspladser kommer og søger hjælp hos os, mange store kan selv tage hånd om problemet, for at kontakte de mindre skal vi gå mere i dialog.

Marie: Den migræneramte skal selvfølgelig selv tage ansvar og sige fra, men omsorg og forståelse hjælper til at den migræneramte kan anerkende sine behov. Man kan evt. søge om en paragraf 56 ved kommunen, det vil hjælpe lidt på samvittigheden.

Dog vil man stadig have dårlig samvittighed overfor kollegaen, der skal løbe lidt hurtigere, når der kommer en sygemelding. Katrine påpeger at det også er vigtigt med en hurtigere udredning. I øjeblikket er der meget ventetid til hovedpineklinikken, og det er ærgeligt, hvis mange kunne være hjulpet hurtigere, og undgå så mange sygedage. Faisal spørger ind til hvordan arbejdsledelsen, hjælper migræne ramte med at søge hjælp. De kunne også presse på for at det gik hurtigere. En tilskuer fortæller at hun er meget udfordret, for ung til flexsjob og har svært ved at finde et arbejde når hun lider så meget med migræne.

Tak til alle deltagere.