Hovedpineklinik for Region Midtjylland startet fra marts 2009

Hovedpine anbefales på internationalt niveau af både patientforeninger og i hovedpinefaglige organisationer at behandles på følgende niveauer:

Niveau 1:
Primærsektor, praktiserende læger

Niveau 2:
Praktiserende neurologer
Uselekteret neurologisk ambulatorium

Niveau 3:
Hovedpinecenter, specialist behandlings niveau

Ifølge European Headache Federation (EHF) og International Headache Society (IHS) gælder følgende anbefalinger for tidssvarende organisation af hovedpine patienter som er betydeligt generet af hovedpine og/eller har kronisk daglig hovedpine (ca hver 6. hovedpinepatient), bør vurderes/følges ved praktiserende læge [RM 123.600 patienter].12.000 voksne (1.500 børn) antages at have behov for vurdering ved speciallæge i neurologi [RM 14.800 patienter] og > 10% heraf hovedpine/smerteklinik [RM1480 patienter]. RM=Region Midtjylland.

Hovedpineklinikken blev oprettet i Region Midtjylland for at imødegå at dette behandlingstilbud bør udvides i Vestdanmark.

Beliggenhed
Hovedpineklinikken er beliggende i bygning 1A, Århus Sygehus Nørrebrogade, i samme hus som Smerteklinikken, Neurologisk afdeling og Dansk Smerteforskningscenter under Århus Universitet.

Patienter til Hovedpineklinikken
Patienter som lider af en sjælden form for hovedpine, eller en hovedpine der er vanskelig at behandle kan blive henvist med henblik på at få stillet en korrekt diagnose og tilbud om behandling, eventuelt et tværfagligt behandlingstilbud. Hovedpineklinikken modtager henvisninger af voksne patienter; men også større børn, ca. 10+.

Bemanding
Hovedpineklinikken er bemandet med 1 overlæge, 1 hovedpine-sygeplejerske,1 klinisk psykolog, 1 smertefysioterapeut samt 1 lægesekretær.

Særlige tilbud
Hovedpineklinikken tilbyder vurdering af det hidtidige forløb ved neurolog og hovedpinesygeplejerske samt en neurologisk undersøgelse, hvor der efterfølgende lægges videre undersøgelses- og behandlingsplan i samråd med patienten. Varighed af første kontakt er typisk 45 minutter til 1 time og eventuelt følgende kontroller af varighed af 15-30 minutter. Den nuværende kapacitet kan bære ca 1500-1700 kontakter (samlet antal forambulante og efterambulante besøg) årligt ved læge/hovedpinesygeplejerske, herudover er der også mulighed for vurdering ved psykolog og smertefysioterapeut.

En mindre gruppe af patienter med svær migræne og Hortons hovedpine og andre sjældnere hovedpineformer vil have behov for fast tilknytning til Hovedpineklinikken og mulighed for tættere forløb i forbindelse med anfaldsperioder.
Der vil eventuelt kunne tilbydes forløb med indlæggelse, hvis dette skønnes påkrævet, f.eks. ved svær medicin-overforbrugs hovedpine. Patienter, der har hovedpine, som er betinget af medicin overforbrug forventes at have behov for tættere kontakt til hovedpinesygeplejersken. Indlæggelse har her kunnet foregå enten på Neurologisk afdeling F1, hvor personale fra Hovedpineklinikken har haft mulighed for at kontakte undervejs. Andre har ønsket indlæggelse tæt på hjemmet hvor det i nogen tilfælde har betydet behov for indlæggelse på neurologisk afdeling andets og efterfølgende opfølgning i Hovedpineklinikken.

Der er efter lægelig vurdering herfra mulighed for at tilbyde tværfaglige behandlingsforløb
Patienter som har mere komplekse tilstande med overlejret dystoni (f.eks. efter nakkeskader, hovedtraumer) og komplicerende hovedpine vil kunne vurderes og eventuelt tilbydes behandling med botulinum toksin.
Hovedpineklinikken er forskningsaktiv og deltager i udvikling af hovedpinebehandlingen med vore samarbejdspartnere. Der vil være patienter, som vil blive tilbudt at indgå i disse undersøgelser.

Medicinsk forebyggende og anfaldsbehandling
Behandling sker efter anbefalinger fra internationale hovedpineorganisationer og selvfølgelig de danske anbefalinger, hvor det kan nævnes, at der snart kommer en ny revideret udgave af reference programmet for hovedpinesygdomme.
Se mere her

Patientvisitation
Alle patienter fra Region Midt og andre regioner, hvor der er tale om svært behandlelig eller sjælden hovedpine kan modtages.

Ventetid
Der sker en lægefaglig visitation og ventetid kan være maksimalt op til 6 mdr.