Høringer og anbefalinger

Læs mere om "Anbefalinger for tværsektorielle forløb for mennesker med hovedpinesygdomme som medfører nedsat funktionsevne".

Læs anbefalinger

Læs mere om "Høringsnotat - Anbefalinger for tværsektorielle forløb for mennesker med hovedpinesygdomme".

Læs høringssvar