Flere indberetter bivirkninger til lægemiddelstyrelsen

Både fagpersoner og medicinbrugere har de seneste år indberettet flere bivirkninger. Læge-middelstyrelsen modtog 7.358 bivirkningsindberetninger i 2015, hvilket er 16% flere end året før. 

Lægemiddelstyrelsen opfordrer alle til at indberette, hvis de har en formodning om, at de har fået bivirkninger af deres medicin.

Bivirkninger er et emne, som optager både læger, patienter, producenter og medier, og det er derfor helt essentielt, at vi får så megen viden om bivirkninger som overhovedet muligt.
Indberetningerne er en meget vigtig del af vores arbejde. 


De praktiserende læger står for 15% af indberetningerne mod kun 8% året før.

 

Kilde: www.laegemiddelstyrelsen.dk