Få hjælp til at forstå arveloven

Arveloven har ikke fulgt med nutidens familie-mønstre. I dag er der mange enlige, mange der bor sammen som ugifte samlevende og mange moderne familier med dine, mine og vores børn. I alle disse situationer er der et behov for at få udfærdiget testamente, hvor der tages stilling til fordeling af arven ved dødsfald. Dette gælder uanset alder.

Tvangsarven for ægtefællen og livsarvinger tilsammen svarer til 25% af ens formue. De resterende 75% udgør friarven og kan testamenteres til hvem man måtte ønske.Reglerne om boafgift foreskriver, at ægtefæller ikke skal betale boafgift til Staten i forbind-else med et dødsfald. Børn og forældre skal betale 15% i boafgift. 

Andre, herunder søskende, nevøer og niecer, betaler udover de 15% i boafgift en tillægsboafgift på 25%. Ved brug af testamente kan dette ændres ved at indsætte en velgørende forening som medarving på betingelse af, at organisationen til gengæld betaler bo- og tillægsboafgift for de øvrige arvinger. 

Reglerne om boafgift foreskriver, at ægtefæller ikke skal betale boafgift til Staten i forbind-else med et dødsfald. Børn og forældre skal betale 15 % i boafgift. Andre, herunder søskende, nevøer og niecer, betaler udover de 15% i boafgift en tillægsboafgift på 25%. Ved brug af testamente kan dette ændres ved at indsætte en velgørende forening som medarving på betingelse af, at organisationen til gengæld betaler bo- og tillægsboafgift for de øvrige arvinger. 

Bobeholdningen og arvebrøkdelen til den velgørende organisation skal som udgangspunkt være 30% for at en sådan løsning giver overskud til de øvrige arvinger. 

Er du enlig – og uden livsarvinger – kan du testamentere over hele din formue. Testamenteres den til en forening, der er
§ 8a godkendt, skal foreningen ikke betale boafgift til Staten.

 

Såfremt I ønsker at lave et testamente hvoraf en del går til Migræne & Hovedpineforeningen betaler vi halvdelen af omkostningerne såfremt I benytter Advokathuset Muurholm.

 

Vivi Muurholm, Advokat (H)
Mobil 20 40 10 06
www.advokathuset-muurholm.dk