Etablering af Nationalt Videnscenter for Hovedpine

Fra faktaark fra Sundheds- og ældreministeriet.

Faktaark – Etablering af Nationalt Videnscenter for Hovedpine

Med finanslov for 2018 er regeringen og Dansk Folkeparti enige om at afsætte 2 mio. kr. årligt i 2018-2021 til at oprette et Nationalt Videnscenter for Hovedpine samt 0,5 mio. kr. årligt i 2018 og 2019 til at udarbejde faglige anbefalinger om hovedpine, herunder migræne, jf. tabel 1.

Tabel 1: Økonomiske konsekvenser

Mio.kr 2018 2019 2020 2021
Oprettelse af et Nationalt Videnscenter for Hovedpine 2,0 2,0 2,0 2,0
Sundhedsstyrelsens udarbejdelse af faglige anbefalinger* 0,5 0,5 - -
I alt 2,5 2,5 2,0 2,0

*Heraf afsættes 0,5 mio. kr. til løn i 2018 og 2019.

I Danmark er der ca. 640.000 personer med migræne, og det anslås, at migræne er skyld i mere end 700.000 tabte arbejdsdage om året. (Sundhedsstyrelsens Rapport om sygdomsbyrden i Danmark, oktober 2015).

Hovedpine, herunder migræne, behandles i almen praksis, hos praktiserende speciallæger og på sygehuse, hvor der er hovedpinecentre og/eller hovedpineklinikker på flere sygehuse i landets regioner.

Dansk Hovedpinecenter i Region Hovedstaden (Rigshospitalet, Glostrup) er et højt specialiseret center for behandling af patienter med meget svær hovedpine og migræne eller patienter, der har en sjælden hovedpinesygdom. Dansk Hovedpinecenter har en lang række forskningsaktiviteter og konkrete forskningsprojekter.

Med henblik på yderligere at styrke området afsættes der 2,0 mio. kr. årligt i 2018-2021 til at oprette et Nationalt Videnscenter for Hovedpine. Videnscenteret vil have til formål at samle og udbrede ny viden på området i samarbejde med almen praksis, som varetager langt størstedelen af patientbehandlingen. Nationalt Videnscenter for Hovedpine etableres i tilknytning til det nuværende Dansk Hovedpinecenter i Region Hovedstaden (Rigshospitalet, Glostrup).

Derudover afsættes der 0,5 mio. kr. årligt i 2018 og 2019 til at udarbejde faglige anbefalinger vedr. hovedpine, herunder migræne, i regi af Sundhedsstyrelsen i samarbejde med Nationalt Videnscenter for Hovedpine samt andre relevante parter.