Effektivt behandlingstilbud uden medicin

Chefpsykolog Poul Røpke, BrainCenter i København, fortæller om pIR HEG, som i rigtig mange tilfælde har hjulpet mennesker med migræne og spændingshovedpine. Du kan her læse nærmere om, hvordan behandlingen gennemføres, og hvad du kan forvente, hvis du prøver denne terapi – måske lidt skeptisk fordi du allerede har prøvet så meget uden at få det væsentligt bedre.

Inddeling af hovedpinesmerter
”Hovedpine” er meget udbredt i alle aldersgrupper, og er en plage for både mænd og
kvinder, men oftest for kvinder. Det er ikke formålet her at gå i detaljer med de mere teoretiske overvejelser.
Der findes en international klassifikation af de mange forskellige former for hovedpine, og danske forskerer er med i front.
Læsning af denne vejledning er imidlertid ikke specielt opløftende, for der findes et utal af
undergrupperinger og diagnoser, som omfatter forskellige typer af hovedsmerter.
Mildt sagt er det en meget kompliceret sag at diagnosticere migræne og hovedpine.
Pragmatisk kan hovedsmerterne opdeles i disse kategorier:

  1. Migræne hovedsmerter, som typisk bryder løs efter en lang stress periode:
    personen oplever hovedsmerter ofte i højre side af hovedet efter en hård periode, men bemærker ikke noget inden
  2. Spændingshovedpine, hvor smerten typisk vokser i løbet af den stressende periode og klinger af, når stressfaktorerne ikke længere påvirker personen
  3. Hovedpine, der er knyttet til betændelsestilstande

Vedr. 1 - Migræne
Hovedpinen opstår når stress faktorerne holder op med at påvirke personen. Kan optræde lokalt i de forskellige dele af hovedet og vil undertiden føles som en dunken, der følger pulsen.
På en skala fra 0 ingen smerter til 10 uudholdelige smerter, kan hovedsmerterne optræde mellem disse yderpunkter, og vil ofte være forårsaget dels af psykologiske forhold og dels neurologiske. Forud for et anfald af migræne ses ofte følelsesmæssig ustabilitet. Når migrænen bryder løs vender følelsesmæssig stabilitet tilbage. Kan sammenlignes med den tunge luft inden et uvejr, og den opklaring man oplever, når først regnen pisker ned suppleret med et fyrværkeri af lyn og torden.
Der findes selvfølgelig forskellige videnskabeligt begrundede forklaringer på, hvorfor nogle mennesker får migræne. Men der findes ingen alment vedtagen forklaring på dette ubehagelige fænomen. Det kan dybest set heller ikke undre, når der skal så omfattende kriterier til for at fastslå, om der foreligger migræne eller ej, og i givet fald hvilken type.

Vedr. 2 - Spændingshovedpine
Smerteoplevelsen tiltager og aftager alt efter, hvordan stressfaktorerne påvirker personen. Banken ses sjældent, men de fleste oplever en almen smerte i hovedet evt. som et stramt bånd. Personen bliver ofte følelsesmæssig ustabil, mens hovedpinen står på.

Vedr. 3 - Andre typer hovedpine
Følelsesmæssige svingninger og hovedsmerterne kan være en forløber for Lupus og andre fysiske forandringer, der også kan ledsages af depression.
Ovenstående gennemgang gør ikke krav på at være helt dækkende, men kan dog tjene det formål at få trukket de store linier op.

Behandlingen
Den migrænebehandling, jeg vil gøre rede for nedenfor, er udviklet af Dr. Jeff Carmen, New York. Jeg samarbejder med Jeff om at anvende hans teknologi og indgående viden om behandling af migræne og andre hovedpinetyper, og jeg vil her gerne rette en varm tak for hans kvalificerede og hurtige svar i forbindelse med diskussion af faglige spørgsmål. Det kommer både undertegnede og mine klienter til gode, idet Jeff udtaler sig på grundlag af systematisk behandling af langt over et hundrede migræne patienter. I 2003 fremlagdes hans forskningsmæssige resultater ved en international konference i Israel, og det er offentliggjorte opgørelser herfra, der ligger til grund for statistiske overvejelser om behandlingens effektivitet.

Min egen uddannelse indenfor neuropsykologi og kognitiv terapi passer særdeles godt sammen med den såkaldte pIr HEG fremgangsmåde, som Jeff har udviklet. Ofte kombinerer jeg under et behandlingsforløb forskellige kognitive teknikker med den særlige metode, jeg skal fortælle lidt mere indgående om.

Metoden kan forstås som en form for neuro-biofeedback, som jeg har anvendt i mange år. Jeff har imidlertid udviklet en fremgangsmåde, som helt igennem er elegant, både i den måde man anvender teknologien på og i de tanker, der har ført frem til dette enestående rationale. I sin enkelhed handler det om via koncentration at flytte energi fra de dybere dele af hjernen – den ældre og følelsesmæssigt dominerende hjerne, til den nye del af hjernen, især pandelapperne (præfrontal cortex).

Med henblik på at øge aktiviteten forrest i hjernen, som også er den del, der styrer bl.a. analyse, beslutninger, planlægger og hæmmer impulser, eksponeres materiale på en PC. Materialet kan være en film, som fanger og fastholder klientens opmærksomhed, og når det sker, så stiger temperaturen i frontallapperne, som måles på panden ved hjælp af et lille infrarødt kamera, der er forbundet med computeren. Når klienten mister koncentrationen og skanner, så går filmen i stå, indtil hun får den til at køre igen.

Når filmen går i stå, udtaler jeg til mine klienter ”fokus nu,” og så kommer den ofte i gang igen. Hver gang klienten gør en særlig koncentreret indsats og får filmen i gang, så stiger temperaturen i pandeområdet som resultat af, at blodtilførslen i frontallapperne øges som en del af processen. Det er vigtigt, at klienten lærer at fokusere på den rette måde, så der arbejdes intensivt i 30 minutter sessioner, når klienten er kommet i gang.

Der forekommer ingen bivirkninger og ikke ubehag udover en evt. overreaktion og træthed de første gange. Mine klienter fortæller om mere klarhed i hovedet, og når det gælder migræne smerter, er det glædeligt, at Jeff via et stort materiale kan vise, at en klient med migræne i det overvejende antal tilfælde vil blive smertefri eller få nedsat hyppigheden af anfaldene efter blot 6 behandlingssessioner.
Jeff understreger, at såfremt en klient tilhører en kategori, som ikke oplever at have gavn af behandlingen på 6 gange, er der ikke grund til at fortsætte udover de 6 gange.

Undertiden er klienten smertefri allerede efter et par sessioner – men omvendt er der altså også nogen, som ikke får det bedre.
Et terapeutisk forløb, som effektivt skal få bugt med din migræne vil sædvanligvis strække sig over 20 sessioner, og hvor man i starten gennemfører terapi min. en gang om ugen, så kan man efterhånden øge afstanden mellem sessionerne.
Jeg vil afslutte denne lille appetitvækker med et par af de særlige fotos, Jeff optager før og efter en session. Man vil kunne se, at der i ”før” billedet er dybere sorte skygger på panden end billedet efter gennemført behandling. De sorte skygger er gået væk og blodomløbet/varmen i den foreste del af panden får den til at se mere lys og rød ud. Selv råder jeg ikke over denne teknologi, men heldigvis er der også mere enkle midler til måling af effekten: først og fremmest at migrænesmerterne er væk!
For det er hvad det hele handler om.

Poul Røpke