Det årlige møde på dansk hovedpinecenter i glostrup

Den 17. 9 deltog Laila  Bendix og jeg  sammen med Migrænikerforbundet, Horton Hovedpineforening og Trigeminusforeningen.

Rigmor Jensen fortalte om en stor Hovedpinekongres, der afholdes den 18.-21. September 2014 i Bella Centret. Søndag den 21.9  fra kl. 13.30 – 17.00 bliver en dag hvor alle kan komme. Der kommer forskellige foredragsholdere, så sæt X i kalenderen. Hele programmet kan ses på vores www.hovedpineforeningen.dk

Hovedpinecentret har siden foråret fået en træningsafdeling,  hvor de kan tilbyde træningsprogram med pfysioterapeut.

Hun oplyste, at 20 Horton patienter er blevet opereret med neurostimolator heraf har ¾ effekt. 21 migrænepatienter har også fået operationen, men her ligger ingen endelig opgørelse af resultatet endnu. Det har været vanskeligere med migrænepatienter, da migrænen kan drille og ikke altid udløses i samme side. Så vi må atter afvente resultatet. Man bruger nu også neurostimulation i Tyskland Italien, Belgien og Spanien.

Ventetiden på Hovedpinecentret er stadig et år. Horton og trigeminuspatienter kan komme ind i løbet af et par uger, de har ofte meget svære anfald. Er der migrænepatienter, der er meget plaget, kommer de også hurtigere til, de ser meget på hvad egen læge skriver i henvisningen.

Til afgiftning har de seks sengepladser.  Der kommer ca. 6 nye ind hver 14 dag til afgiftning. Heraf er der ca. 10% der går,  før de er afgiftet. De opgiver, men det er rigtig ærgerligt fortæller Rigmor Jensen, fordi de optager pladsen for dem, der står på ventelisten.

Efter mødet med Rigmor Jensen, havde vi møde i Hovedpinesagen. Vi har endnu ikke fået nogle fondsmidler og er blevet enige om, at hver forening må indbetale et ekstra beløb pr. medlem, så vi har til driften. 

Der arbejdes flittigt med at få lavet en hovedpineskole, så vi kan afholde nogle dagskurser rundt i landet. Den nuværende formand Christian Jensen meddelte, at han går af som formand ved næste generalforsamling i maj måned pga. tidsmangel. Torben Gunge fra Trigeminusforeningen deltager i Hovedpinesagens regi i et møde i EFNA (European Federation of Neurological Associations) i Wien den 21.-23. sept. sammen med Rigmor Jensen. Vi drøftede om vi skulle deltage i Folkemødet på Bornholm til næste år. Der afholdes et fælles foredrag i Roskilde, den 24.9.