Den nye migrænemedicin med CGRP-antistoffer

CGRP står for Calcitonin-Gen-Relateret

Peptid og er en neurotransmitter, der findes hos alle mennesker. Man ved at CGRP har en rolle i migræneanfald, hvorfor man ved at blokere effekten af CGRP, kan hæmme den migræneudløsende effekt. 

 

Skrevet af Hovedpinesygeplejerske Maren Eriksen

Vi har i Migræne & Hovedpineforeningen fået et spørgsmål fra et medlem om den nye migræne-medicin med CGRP-antistoffer, idet der er lidt forvirring blandt vores medlemmer i forhold til variationen af det præparat man bliver tilbudt, når man får ordineret behandling med CGRP-antistoffer. 

Nogle oplever at blive tilbudt opstart i behandling med Aimovig (Erenumab) og andre i Ajovy (Fremanezumab). Det er to forskellige medicinalfirmaer, der står bag. Begge præparater er det vi kalder CGRP-antistoffer mod migræne, men der er en lille forskel i måden de blokerer for CGRP på og dermed kan bivirknings-profilen også være lidt forskellig.

Indtil videre er det kun speciallæger i neurologi på klinikker på sygehuse, der må tilbyde og ordinere behandlingen i Danmark.

Reglerne er således at det præparat man som udgangspunkt skal ordineres, skal være det billigste på markedet og som med andre varer, så svinger det også med prisen på medicin.

I lang tid har Ajovy været det billigste præparat og i skrivende stund er det Aimovig. Det betyder at man kan opleve at det kan variere, hvilket præparat man bliver tilbudt opstart af behandling i. Inden man i de enkelte klinikker skifter præparat til det billigste præparat, skal man bruge det lager man har liggende af medicin. Derfor kan det være forskelligt fra klinik til klinik, hvornår man overgår til det billigste præparat med CGRP-antistoffer.

En medicinsk behandling er dog en individuel vurdering og der kan derfor være undtagelser i forhold til ovenstående, som f.eks. bivirkninger, der gør at man bliver tilbudt andet præparat end det billigste på markedet.

Håber ovenstående forklarer hvorfor der kan være så stor variation af, hvilket præparat man bliver tilbudt opstart af behandling i.

Inden længe kommer der i øvrigt flere tilsvarende præparater på markedet, så ikke underligt hvis man bliver lidt forvirret.