Dansk Hovedpinecenter har modtaget 1.377.800 kr. til forskning i migræne med aura!

Pengene er modtaget fra Hovedstadens Forskningsfond. Fondsmodtager er overlæge, Messoud Ashina. En tredjedel af alle migrænepatienter oplever en såkaldt aurafase før selve hovedpineanfaldet. Det er endnu ukendt, hvad der fremprovokerer anfald af migræne med aura, men dette projekt vil undersøge tre mulige mekanismer: Iltmangel, kulilte og et særligt lægemiddel (acetazolamid), som er under mistanke for at kunne udløse migrænen.

Et kvantespring for forskningen
Sigtet med projektet er at udvikle en model, hvormed man kan undersøge migræne med aura nærmere. Dette er aldrig gjort før og vil derfor  være et kvantespring for den videre forskning i sygdommen. På sigt vil modellen også kunne bruges til at teste ny migrænemedicin. Hold øje med DHC hjemmeside, hvor de ofte søger patienter der vil deltage i forsøg.

I øjeblikket søges personer der lider af episodisk eller kronisk migræne og er interesseret i at være forsøgsperson i nye medicinske afprøvningsforsøg. Man kan sende en mail til Song Guo på Dansk Hovedpine Center. Song.guo.01@regionh.dk Song vil så kontakte jer direkte.