Behandling med botulinum toxin A (BOTOX) i Smerte og Hovedpineklinikken i Århus

Skrevet af hovedpinesygeplejerske Diana Schultz Knudsen

I vores klinik er vi 3 sygeplejersker, der varetager behandlingen med BOTOX. Lægerne kan også behandle. Vi har rundt regnet 175 patienter, der får behandlingen hver 3-4 måned.

Under behandlingen er det vigtigt at patienten fører hovedpinekalender, med påført brug af akut smertestillende, så vi kan vurdere effekten og udelukke medicinsk overforbrugshovedpine, MOH.

Som noget nyt, vil der efter 1½ år ligge en lægekontrol, hvor behandlingen op til kontrollen vil være udskudt til 4-5 måned, for at se om pt. kan klare sig med færre behandlinger.

For at patienten kan få behandling med BOTOX, skal kriterierne for kronisk migræne være opfyldte. Dvs. 15 dage om måneden med hovedpine, hvoraf 8 af hovedpinedagene er migræneanfald. Der må ikke være MOH før opstart. Desuden skal medicinsk forebyggende behandling i form af mindst et antihypertensivum og et antiepileptika være afprøvet uden effekt. Hvis der er MOH skal medicinen saneres først, hvilket vi gør ambulant her i klinikken, hvor patienten kan få medicinsk støtte under forløbet, eller tilbydes regelmæssig behandling med NADA (National Acupuncture Detoxification Association), eller indlæggelse på Viborgs neurologiske afdeling.

Udover BOTOX patienterne, ser vi også ca. 250 patienter der får anti CGRP behandling.

Begge behandlinger er veldokumenterede og der er mange faktorer involveret i migræne, så det er en lægelig vurdering, hvilken behandling patienten skal tilbydes.

Patienterne der tilbydes ovenstående behandlinger er kandidater til begge behandlinger, men de der tilbydes BOTOX har som oftest en spændingshovedpine i kombination til migrænen og kan have større gavn af BOTOX fremfor anti CGRP.

Behandlingen gives på 31 steder, i pande området, nakken, skulderåg, baghovedet og på siden af hovedet. Behandlingen gives lige ind under huden. BOTOX til migræne behandling påvirker det sensoriske system, (vores følenerver) og selve smertesignalet i følenerverne. BOTOX kan forhindre, at signalet om smerter når frem til hjernen og at smertesignalet behandles anderledes i hjernen og rygmarven, så smerten føles mindre intens. Den lindrende effekt på migræne og hovedpine skyldes ikke, at musklerne på kraniet afspændes, men snarere at smertesignalet ind til hjernens hovedpinecenter blokeres. Mange af vores patienter, synes  før første behandling, at det er overvældende med 31 stik. De  synes dog, at det er hurtigt overstået og vænner sig til behandlingen og synes smerten er mindre ift. migræne smerten og vil gerne behandles, for derefter at få en periode, hvor det går bedre. Selve behandlingen tager 5-10 minutter.

Vi behandler patienten 2 gange med 3-4 måneders mellemrum. Hvis der ikke er effekt, sluttes behandlingen og ellers fortsætter den med ovenstående kadence.

Vores erfaring i klinikken er, at der ofte ses effekt på de bløde værdier. Mange patienter har selvfølgelig også en reduktion i anfald, men beskrivelserne er gentagne gange, at anfaldene er blevet mildere og nemmere at behandle med smertestillende. Vi hører at det er nemmere at passe sit job og nemmere at være i sociale sammenhænge og sammen med familien. Ligeledes at der er færre sygedage og færre dage i sengen.

Patient udtalelser:

25 årig mand:
”Jeg har fået behandlingen i 6 år med god effekt på min hovedpine og spændinger. Jeg oplever ikke at behandlingen gør ondt, men hvis enkelte stik gør ondt, opvejer det let smerten jeg slipper af med ved at få denne behandling.”

69 årig kvinde:
”Efter jeg er begyndt på behandlingen er mit liv med migræne og vagtlæge hver 14. dag og anfald i dagevis, sengeliggende, endt efter 44 år. Nu har jeg to milde anfald om måneden. Jeg synes ikke det gør ondt. Jeg har lært mig at slappe af under behandlingen og det er hurtigt overstået”.

27 årig kvinde:
”Jeg har fået behandlingen i 2½ år og jeg synes overhovedet ikke det gør ondt. Der findes det der er meget værre”.

39 årig kvinde:
”Der findes da det der er sjovere. Jeg kan mærke det svider, men det er ingenting ift. at have migræne”