Fokus på triptaner og anden smertestillende medicin mod hovedpine.

"I Sundhedsstyrelsens sektion for Lægemiddelovervågning har vi i øjeblikket særlig fokus på triptaner og anden smertestillende medicin mod hovedpine. Blandt andet holder vi møde med Dansk Hovedpine Center i nærmeste fremtid og vil drøfte disse oplysninger med dem.

Som du nævner, er ledsmerter en velkendt bivirkning med brug af triptaner.

Det er korrekt, at der i langt de fleste produktresumeer og indlægssedler for sumatriptaner ikke er angivet en frekvens for hyppigheden af ledsmerter. Det skyldes, at der ikke har været tilstrækkelige data til at underbygge en bestem frekvensangivelse. Vi opfordrer til at man indberetter disse formodede bivirkninger, således at vi kan være opmærksomme på problemer ved brug af medicinen. Man kan indberette bivirkninger på adressen www.meldenbivirkning.dk"

Så kom til tasterne og anmeld dine bivirkninger - måske specielt ledsmerterne, fordi de er så dårligt belyst!
Her er det direkte link til Meldenbivirkning www.laegemiddelstyrelsen.dk