• Information
 • Afholdte Arrangementer vedr. hovedpine og migræne

Afholdte arrangementer

Zoommøde for studerende med hovedpine!

Torsdag, 07-09-2023, 19:00–20:00

Online (Zoom)

I forbindelse med studiestart holder vi et online cafemøde for studerende, der er udfordrede af migræne og hovedpine - og du er inviteret.

Læs mere …

Lider du af menstruationsmigræne

Søndag, 30-04-2023, 15:00–16:00

Lider du af menstruationsmigræne, så kom og hør hvad forskningen har at byde på med forsker Mona Ameri Chalmer fra Dansk Hovedpinecenter

På Odense Universitetshospital, Marie Krogh Stuen indg. 50, J.B. Windslews Vej 4, 5000 Odense. 

Læs mere …

Lider du af migræne

Onsdag, 26-04-2023, 18:30–20:30

I Frivillighedens Hus, Perlegade 50, 6400 Sønderborg

Kl.18.30 vil Sønderborg Osteopaterne fortæller om hvordan de hjælper hovedpinepatienterne.

Kl.19.30 Kostvejleder Mette Brødsgård, der vil fortælle om hvor vigtigt det er at holde tarmen og dit blodsukker stabilt i forhold til migræne.

Tilmelding senest den 24.3 på post@hovedpineforeningen.dk GRATIS adgang.

Online kursus

Tirsdag, 25-04-2023, 19:00–20:30

Kan psykoterapi være et nyttigt redskab i forhold til personer, der lider af migræne og hovedpine?

 

Læs mere …

Hovedpine – hvad kan der gøres? (Viborg)

Onsdag, 08-03-2023, 18:30–20:30

Regionshospitalet Viborg, Banevejen 7C, 8800 Viborg, lokale 22, blå elevator til 3. etage

Foredrag med hovedpinesygeplejerske Malene Boel der vil fortælle om hvordan man skelner imellem de forskellige former for hovedpine og hvordan de kan forebygges. Bliv opmærksom på symptomer, mulige årsager og sammenhæng. Forstå den rette medicin og ikke – medicinske behandlinger.

Læs mere …

Online kursus

Tirsdag, 28-02-2023, 19:00–20:30

Kan psykoterapi være et nyttigt redskab i forhold til personer, der lider af migræne og hovedpine?

 

Læs mere …

Spændende foredrag med tre forskellige behandlere

Torsdag, 27-10-2022, 18:30–21:00

Thomsen Fysioterapi & Osteopati, Toldbodgade 3, 8900 Randers (Der er gratis parkering uden for døren)

En aften med teamerne "Terapeut i mental sundhed", "Osteopati og hovedpine" og "Akupunktur og hovedpine". 

Læs mere …

TOPMØDE i Børssalen

Tirsdag, 27-09-2022, 10:00–13:30

Børssalen, Slotsholmsgade 1, 1216 København

Kom med når vi sætter fokus på livet med migræne 360 grader rundt om sygdommen. ET BEDRE LIV MED MIGRÆNE
Med udgangspunkt i ny viden, konkrete patienthistorier samt faglige og politiske debatter vil førende politikere og patient-foreninger diskutere, hvordan vi kan skabe bedre vilkår for mennesker med migræne i Danmark.

Læs mere …

Generalforsamling

Søndag, 22-05-2022, 15:00

Der afholdes 25 års jubilæum før generalforsamlingen. Læs mere.

Der indkaldes til ordinær generalforsamling 22. maj kl. 15.00 på Hotel Sinatur, Østerøvej 121, 5800 Nyborg.

 

Dagsorden til generalforsamlingen er følgende jfr. Vedtægternes paragraf 11:

 • Valg af dirigent
 • Valg af referent
 • Formandens beretning
 • Forelæggelse af foreningens reviderede regnskab til godkendelse
 • Forelæggelse af foreningens budget og fastsættelse af kontingent, herunder også firmakontingent
 • Valg af bestyrelsesmedlemmer
 • Valg af suppleanter til bestyrelsen
 • Valg af revisor og revisorsuppleant
 • Indkomne forslag (skal være bestyrelsen i hænde senest 8. maj)
 • Fremlæggelse af bestyrelsens planer for det kommende år
 • Eventuelt

 

På valg er:

 • Maren Eriksen (modtager genvalg)
 • Ulla Petersen (modtager genvalg)
 • Birgitte S. Iversen (modtager genvalg)
 • Inge Stuckert (modtager ikke genvalg)

 

Suppleanter:

 • Malene Boel bytter plads med Jette Bach som begge modtager genvalg

 

Revisor:

 • Connie Nielson (modtager genvalg)

 

Revisorsuppleant:

 • Else Marie Sørensen (modtager genvalg)

 

Der serveres kaffe og kage. 

 

Tilmelding:

Senest den 10. maj på post@hovedpineforeningen.dk  mrk. generalforsamling. 

 

Betingelsen for deltagelse er at du er medlem og har betalt kontingent for 2022

Migræne & Hovedpineforeningen har 25 års jubilæum

Søndag, 22-05-2022, 11:00–15:00

I maj kan Migræne & Hovedpineforeningen se tilbage på 25 år som landsdækkende patientforening for Danmarks tredje største sygdom.

Alle medlemmer med ægtefælle og børn inviteres først til gåtur i den smukke Strandvænget Park, Strandalleen, 5800 Nyborg kl. 11.00.  

I drejer til højre ad Højevej, der vil være flag med vores logo ude ved vejen og det samme ved P-pladsen. Vi går gennem skoven og langs med vandet, kommer fordi flere forskellige dyr, såsom høns, kaniner og geder og forskellige legeredskaber for børn. Turen er ca. 3 km. Vi holder en lille pause halvvejs hvor i får udleveret en goodie-bag med lidt til ganen. 

Vi slutter samme sted som vi startede og derefter kører vi til Hotel Signatur, Østerøvej 121, ca. to km fra skoven hvor der er frokost kl. 13.00 – 15.00

Pris pr. person kr. 50,-  inkl. frokost med en vand eller øl. 

Børn under 12 år kr. 25,- inkl. en sodavand.

Tilmelding og betaling på mobilepay 65571 senest den 10. maj på mail: hanne@hovedpineforeningen.dk oplys venligst medlemsnr., navn og antal personer.

 

Vi glæder os til nogle hyggelige timer med jer og håber på solskin!

 

Samme dag og sted indkaldes til ordinær generalforsamling kl. 15.00