Hovedpinesygeplejerske Maren Eriksen i Slagelse

Sygehuset i Slagelse i kantinen ved vandet (Bag ved receptionen)

Kom og få viden om hovedpine af hovedpinesygeplejerske Maren Eriksen, der har en Master i hovedpinesygdomme og flere års erfaring fra arbejdet i hovedpine-klinikker i Danmark. I oplægget inddrages evidensbaseret viden kombineret med den praktiske erfaring, hun gennem årene har opnået. Et oplæg om de forskellige hovedpineformer, behandlingsmulig-heder samt hvad det gør ved én, når man har meget hovedpine og hvordan man håndterer det i hverdagen. Også lidt om den nye medicin og effekten heraf. Der bliver mulighed for at stille spørgsmål.

Tilmelding: Senest den 15. januar på post@hovedpineforeningen.dk. Gratis for medlemmer. Ikke medlemmer kr. 50,- som indbetales på MobilePay 65571 senest den 15. januar.