• Information
  • Aktuelt
  • Netværksgruppe for sygeplejersker med særlig interesse for hovedpine

Netværksgruppe for sygeplejersker med særlig interesse for hovedpine

af Maren Eriksen, hovedpinesygeplejerske, MHD

Vi er ikke særlig mange sygeplejersker i hverken Danmark eller udland, der arbejder specifikt indenfor hovedpine og dermed desværre heller ikke særlig mange sygeplejersker med specialviden indenfor området.

Internationalt findes der et forum for hoved-pinesygeplejersker (IHFN – International Forum for Headache Nurses), der mødes årligt med bl.a. det formål at udvikle syge-plejerskens rolle indenfor omsorg, forebyggelse og behandling af hovedpine samt optimere viden på området. Forummet har netop holdt møde i Leiden i Holland i april her i år, hvor der var sygeplejersker repræsenteret fra lande som Norge, Sverige, Danmark, Holland, England, Irland og Spanien og emner som migræne hos kvinder, Hortons hovedpine, workshop med den motiverende samtale mm. var på agendaen. Interessen for at deltage i disse møder er stor, men udfordringen i forhold til at deltage, er som regel den finansielle del idet man selv skal afholde udgifter til både rejse, kost samt logi medmindre man er så heldig at få støtte fra sin arbejdsplads eller via sponsorat. At få økonomisk støtte til at deltage, er en opgave, der kræver fritid og arbejde med bl.a. at lave ansøgninger. På den positive side betyder det, at det er sygeplejersker, der virkelig brænder for specialet, der deltager mens det på minussiden afholder nogle sygeplejersker fra muligheden og dermed den viden og erfaringsudveksling samt ikke mindst networking, sådant et forummøde giver.

Sygeplejerske Annette Vangaa Rasmussen, der arbejder på Dansk Hovedpine Center i Glostrup havde i et stykke tid arbejdet med idéen om at lave en netværksgruppe i Danmark for sygeplejersker med særlig interesse for hovedpine, da hun i 2017 indkaldte nogle af os til et styregruppemøde med henblik på oprettelse af en sådan netværksgruppe.

Annettes idé blev til flere styregruppemøder, og en bestyrelse blev nedsat. Bestyrelsen er bredt repræsenteret fra forskellige områder i Danmark med 6 hovedpinesygeplejersker, der tæller Tina Nielsen (Aalborg), Malene Boel (Viborg), Lena Jæger (Esbjerg), Camilla Nellemann Larsen (Odense) samt undertegnede Maren Eriksen (Aarhus) og ikke mindst Annette Vangaa Rasmussen (Glostrup). Bestyrelsens mål har været at få en netværksgruppe op at stå med et årligt landsmøde og dermed muligheden for at optimere vores viden på området, erfaringsudveksle og ikke mindst at networke og få flere sygeplejersker til at interessere sig for specialet og dermed gøre en forskel for vores hovedpinepatienter. Af samme grund vil vi rigtig gerne have selskab i netværksgruppen af konsultationssygeplejersker fra de forskellige lægepraksis i Danmark.

Bestyrelsen har de sidste mange måneder arbejdet med at afdække, hvor mange sygeplejersker, der arbejder med hovedpine og finde deres kontaktoplysninger, lave Facebookgruppe, udbrede vores eksistens samt ikke mindst lave budgetter, søge optagelse i FSNS (Fagligt Selskab for Neurosygeplejersker) under DSR (Dansk Sygeplejeråd) søge midler og meget meget mere og vi er stolte af at vi den 30. oktober i år endelig kan afholde vores første landsmøde med et spændende program for sygeplejersker med særlig interesse for hovedpine. Vi håber at vi med netværksgruppen kan være med til at inspirere fagligt, sparre og skabe rela-tioner og dermed få endnu flere dygtige syge-plejersker indenfor hovedpine.

 

Er du sygeplejerske og kunne du tænke dig at blive klogere på hovedpine og deltage i vores årsmøde?

Du kan finde hos på Facebook i gruppen "Fokusgruppe for sygeplejersker med interesse for hovedpine" eller kontakte os på hovedpinesygeplejersker@gmail.com.

Det koster 175 kr. at deltage i landsmødet og prisen er inklusiv forplejning.

Gå tilbage