Hovedpine og uddannelse

Migræne & Hovedpineforeningen modtager løbende henvendelser fra unge, der er bekymrede for, om de kan gennemføre en uddannelse, ligesom nogle studerende fortæller, at de på grund af hovedpine har måtte opgive deres studier.

Udfordringerne omkring at tage en uddannelse er mange. Udover højt sygefravær som er den umiddelbare største forhindring, kan hovedpinesygdomme blandet andet medføre nedsat energiniveau, et større behov for pauser, koncentrationsbesvær, nedsat tolerance for stress, og problemer med at skabe et socialt netværk på studiet. Listen er lang. Begrænsningerne er desværre mange. Men der er på den anden side også hjælp og støtte at hente. Det er vigtigt at snakke med en studievejleder om sine muligheder, både hvis man allerede er studerende men også før et studievalg. I det følgende nævnes forskellige former for hjælp, som nogle uddannelsesinstitutioner tilbyder.

Nedsat studieaktivitet

Mange sygedage samt nedsat koncentration gør det svært at følge med sine med-studerende. På nogle uddannelser er der mulighed for at tage uddannelsen over længere tid end ens medstuderende. Der er dog stor forskel fra studie til studie, om dette er en mulighed. På universitetsuddannelserne er der oftest bedst mulighed for det. Det kræver, at uddannelsen er bygget op med kursusfag, der er uafhængige af hinanden. Problemet i forhold til professionsbachelorer er oftest, at fagene indgår i en sammenhæng med hinanden, og man sideløbende laver projekter, der også er knyttet op på fagene. Desuden bør man undersøge, om man under uddannelsen skal i praktik, og om man overhovedet kan tage praktikken på nedsat tid.

I forbindelse med studievalg er det også værd at overveje, om man bør vælge en uddannelse, hvor der er mere selvstudie end gruppearbejde. Gruppearbejde kan være udfordrende på grund af øget behov for pauser og flere sygedage end de andre i gruppen.

På videregående uddannelser at der også mulighed for specialpædagogisk støtte. Det kan være hjælp til at forbedre ens studieteknik, eller man kan få en faglig mentor. Der kan også være nogle IT-hjælpemidler, man kan have brug for.

 

Ny Facebook gruppe for unge

Vi sætter fokus på uddannelse og hovedpine!

Vi får i foreningen løbende henvendelser fra unge, der har svært ved at gennemføre deres studier på grund af hovedpine og migræne. Vi sætter derfor fokus på emnet sammen med vores nye bestyrelsesmedlem Lærke Thybo, der selv er studerende og har migræne.

Målgruppen er unge, der er under uddannelse eller overveje at påbegynde uddannelse. Formålet med gruppen er erfaringsudveksling samt at støtte og hjælpe hinanden. 

Besøg FB gruppen

Eksamens udfordringer

Når det er lykkes at klare sig igennem et semester, skal den sidste vigtige udfordring overkommes – eksamen. Det er naturligt at være bekymret for eksamen, men for hovedpineramte er risikoen for, at noget går galt større. Hvis man er for syg til at tage til eksamen, må man ligesom ens medstuderende gå til re-eksamen. Med en lægeerklæring er det for nogen muligt at få ekstra tid til eksamen, hvis ens studiearbejdsevne er nedsat. Det kan være, hvis man eksempelvis har brug for mange pauser, har koncentrationsproblemer eller skal have tid til at lave øvelser under eksamen. 

Dispensationer til eksamen søges ved ens uddannelsesinstitution.

Økonomisk

Statens uddannelsesstøtte kan være svær at få til at række, hvis man ikke kan arbejde ved siden af studiet og ikke kan arbejde fuld tid i sommerferien. I disse tilfælde kan man søge om handicaptillæg. Tillægget gives ved siden af den almindelige SU. Tillægget på videre-gående uddannelser er 8.770 per måned før skat. Tillægget på erhvervsuddannelser er 5.500 kr. per måned. Tillægget kan gives, hvis hovedpinesygdommen medfører en betydelig funktionsnedsættelse, og det kræver en grundig lægeerklæring. Hvis man er tilknyttet et hovedpinecenter eller har en neurolog, kan man få dem til at skrive lægeerklæring.

På www.su.dk findes der en liste over hvilke vurderinger, der skal indgå i lægeerklæringen.

Stor forskel på uddannelser

Der er mange vanskeligheder ved at gennemføre en uddannelse, men det er værd at huske på, at samfundet er interesseret i, at alle har mulighed for at tage en uddannelse. Der er stor forskel på uddannelser, og på nogle uddannelser er der desværre ikke de store muligheder for eksempelvis at læse på nedsat tid. Derfor vil hovedpine desværre kunne begrænse nogle i frit at kunne vælge på alle hylder i forhold til uddannelse, men der er hjælp at hente. Det kræver man række ud efter hjælpen.

Personligt har jeg selv oplevet, at der har været gode muligheder for at få hjælp af min  uddannelsesinstitution. Jeg afslutter min bacheloruddannelse i jura denne sommer og påbegynder kandidatuddannelsen efterfølgende. Dette til trods for periodisk hovedpine og migræne med anfald +/- 15 dage i måneden. Derudover er jeg nyt bestyrelsesmedlem i foreningen og på sidste side i bladet findes mine kontaktoplysninger. Du er velkommen til at skrive til mig, hvis du er studerende eller overvejer at blive det. Jeg er ikke studie-vejleder, men jeg vil gerne dele min personlige erfaringer omkring at være studerende og lide af en hovedpinesygdom. Mit bedste råd vil altid være at snakke med en studievejleder, hvad enten du allerede er under uddannelse eller overveje at begynde på en uddannelse.

 

Med venlig hilsen

Studerende Lærke Thybo

Mail: laerkethybo@hotmail.com

Gå tilbage