Ordinær generalforsamling

KRYB I LY KRO, Kolding Landevej 160, Taulov, 7000 Fredericia

Foreningen er vært ved kaffe/the og kage.
Tilmelding på post@hovedpineforeningen.dk senest den 19. april 2024.

Dagsorden til generalforsamlingen er følgende
jfr. vedtægternes paragraf 11:

 • Valg af dirigent
 • Valg af referent
 • Formandens beretning
 • Forelæggelse af foreningens reviderede regnskab til godkendelse
 • Forelæggelse af foreningens budget og fastsættelse af kontingent, herunder også firmakontingent
 • Valg af bestyrelsesmedlemmer
 • Valg af suppleanter til bestyrelsen
 • Valg af revisor og revisorsuppleant
 • Indkomne forslag (skal være bestyrelsen i hænde senest den 14. april 2024
 • Fremlæggelse af bestyrelsens planer for det kommende år
 • Eventuelt

 

På valg er:

Maren Eriksen (modtager genvalg)

Birgitte Skov Eriksen (modtager genvalg for 1 år)

 

Suppleanter:

Winnie Gudmand Jensen (modtager genvalg)

Ulla Pedersen (modtager ikke genvalg)

Malene Boel (modtager genvalg)

 

Revisor:

Connie Nielson (modtager genvalg)

 

Revisorsuppleant:

Else Marie Sørensen (modtager genvalg)