Migrænecafé

Der er opstartsmøde onsdag, den 26. september kl. 19.00-21.00 i De Frivilliges Hus i Bagsværd på Taxvej 15 (tværs overfor Bagsværd Kirke)

På opstartsmødet er der mulighed for at høre lidt om den nye migræneforskning, Migræne triggere, migræne og job m.m. Der kan være 6-8 deltagere i gruppen.

Deltagelse er gratis.
Gruppen mødes hver anden onsdag i ulige uger kl. 19.00.

Tilmeldelse senest to dage før, til selvhjælpskoordinator Bente Sæderup tlf. 29 24 40 33 eller på email: selvhjaelpnu@ltk-frivilligcenter.dk