Konference på Christiansborg

Hovedtaler: Den svenske professor Olle Johansson (taler engelsk)

Professor Olle Johansson er med i den såkaldte BioInitiative Group som i årevis har oplyst og appelleret ansvarlige myndigheder om risici ved det trådløse samfund. Olle har været utrættelig og ukuelig, selv om han er blevet mistænkeliggjort og modarbejdet, og til sidst mistede sine forskningsbevillinger på Karolinska Institutet. Til gengæld er Olle blevet professor på "den Kungl. Tekniska Högskolan" i Stockholm.

Pris for medlemmer 100 kr., ikke medlemmer 150 kr.