Invitation til sommertræf for patientforeninger på Glostrup Hospital

17. juni 2014 kl.15.30 – 17.00
Indgang 1, Auditorium A  

Direktionen inviterer hermed patientforeningerne til det årlige sommertræf på hospitalet.
Vi vil på træffet informere om det seneste års begivenheder samt de aktuelle planer for hospitalet:

  • Hospitalets arbejde med sammenhængende patientforløb.
    - Hospitalets indsats ift. det interprofessionelle samarbejde.
    - Det nye parkeringshus.
    - Den nye neurorehabiliteringsbygning.
  • Præsentation af projekt Ventet og velkommen Glostrup Hospital har siden begyndelsen af 2014 iværksat en lang række tiltag, som skal øge patienternes oplevelse af at være ventede og velkomne overalt på hospitalet.
  • Patientforeningernes input til det Ventet og velkommen Direktionen ønsker patientforeningernes input og forslag til det videre arbejde med Ventet og velkommen
  • Dialog og spørgsmål til direktionen.   

Denne invitation er, så vidt muligt, sendt både til patientforeningernes hovedorganisation og lokalafdeling. Begge parter er meget velkomne til at deltage.

Tilmelding skal ske til sekretariatskonsulent Louise Arnskov Voldby på louise.arnskov.voldby@regionh.dk senest 11. juni. Vi håber på at se så mange patientforeninger som muligt til arrangementet, og glæder os til et inspirerende sommertræf.  

Venlig hilsen  
Susanne Poulsen, Vicedirektør 
Klaus Lunding, Hospitalsdirektør
Per Jørgensen, Vicedirektør