Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2020

Restaurant Nordatlanten, Nordatlantisk Promenade 1, 5000 Odense C

Indkaldelse til ordinær GENERALFORSAMLING

På restaurant Nordatlanten, Nordatlantisk Promenade 1, 5000 Odense C

Parkering for enden af åen. P-billet kan hentes i restauranten.

 Tilmelding senest den 3. juni på post@hovedpineforeningen.dk

- kun for medlemmer med betalt kontingent for 2020 !

Foreningen er vært ved kaffe/the, frugt og hjemmelavet mundgodt.

  

Dagsorden til generalforsamlingen er følgende jfr. vedtægternes paragraf 11:

. Valg ad dirigent
. Valg af referent
. Formandens beretning
. Forelæggelse af foreningens reviderede regnskab til godkendelse
. Forelæggelse af foreningens budget og fastsættelse af kontingent, herunder også firmakontingent
. Valg af bestyrelsesmedlemmer
. Valg af suppleanter til bestyrelsen
. Valg af revisor og revisorsuppleant
. Indkomne forslag (skal være bestyrelsen i hænde senest den 29.5 2020)
. Fremlæggelse af bestyrelsens planer for det kommende år
. Eventuelt

På valg er:

Maren Eriksen (bytter rolle med Jette Bach, da formand og næstformand ikke må være på valg i samme år). Aftaltes ved sidste års generalforsamling. Maren Eriksen modtager genvalg.
Ulla Pedersen modtager genvalg
Inge Stuckert modtager genvalg
Birgitte Skov Iversen modtager genvalg

Suppleanter
Bente Lauridsen modtager genvalg
Anni Grove modtager ikke genvalg

Revisor
Connie Nielson modtager genvalg

Revisorsuppleant
Else Marie Sørensen modtager genvalg

Skulle der være nogen, der har lyst til at hjælpe bestyrelsen bl.a. med uddeling af vores foldere, opslag ved foredrag eller komme med gode indslag til nye tiltag i foreningen, hører vi gerne fra jer på mail post@hovedpineforeningen.dk eller tlf. 70220052