Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2014

Lørdag den 3. maj 2014 - kl. 14.15 på Aarhus Universitetshospital i kantinen

Når åben hus arrangementet er slut kl. 13.00  får dem af os, som bliver til vores generalforsamling et stykke mad og derefter holder vi generalforsamling. Vi forventer at slutte kl. 16.00. Tilmelding senest den 28. april på post@hovedpineforeningen.dk af hensyn til frokosten.

Arrangementet er gratis for vores medlemmer, og det er kun de medlemmer, der har betalt deres kontingent for 2014, der kan deltage. Vi håber at se rigtig mange af jer til en spændende dag.

Husk, forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 11. april.

Dagsorden til generalforsamlingen er følgende jfr. vedtægternes § 11:

 • Valg af dirigent
 • Valg af referent
 • Formandens beretning
 • Forelæggelse af foreningens reviderederegnskab til godkendelse
 • Forelæggelse af foreningens budget og fastsættelse af kontingent, herunder også firmakontingent
 • Valg af bestyrelsesmedlemmer
 • Valg af suppleanter til bestyrelsen
 • Valg af revisor og revisorsuppleant
 • Indkomne forslag
 • Fremlæggelse af bestyrelsens planer for det kommende år
 • Eventuelt

På valg er:

 • Connie Nielson (modtager genvalg)
 • Helle Svanholm (modtager ikke genvalg)
 • Ole Nielsen (modtager genvalg)
 • Inge Stuckert (modtager genvalg)


Suppleant:

 • Litten Ringberg (modtager genvalg)
 • Revisor Rikke S. Poulsen (modtager  genvalg)
 • Revisorsupleant
 • Else Marie Sørensen (modtager genvalg)