Indkaldelse til generalforsamling

Generalforsamling kl. 15.00 på Hotel Sinatur, Storebælt, Østerøvej 121, 5800 Nyborg.

Tilmelding senest den 20. april på post@hovedpineforeningen.dk (kun for medlemmer der har betalt kontingent for 2017).

Dagsorden til generalforsamlingen er følgende jfr. vedtægternes paragraf 11:

 • Valg af dirigent
 • Valg af referent
 • Formandens beretning
 • Forelæggelse af foreningens revideret regnskab til godkendelse
 • Forelæggelse af foreningens budget og fastsættelse af kontingent, herunder også firmakontingent
 • Valg af bestyrelsesmedlemmer
 • Valg af suppleanter til bestyrelsen
 • Valg af revisor og revisorsuppleant
 • Indkomne forslag (skal være bestyrelsen i hænde senest den 7. april.17) 
 • Fremlæggelse af bestyrelsens planer for det kommende år
 • Eventuelt

På valg er:

Formand Hanne Johannsen (modtager genvalg)
Laila Bendix (modtager ikke genvalg)

Suppleanter:

Litten Ringberg (modtager ikke genvalg)
Bente Lauridsen (modtager genvalg)
Tina-Maria Kjær (modtager ikke genvalg)
Revisor Connie Nielson (modtager genvalg)
Revisorsuppleant Else Marie Sørensen (modtager genvalg)

Skulle der være nogen, der har lyst til at indtræde i bestyrelsens arbejde, hører vi gerne fra jer på hanne@hovedpineforeningen.dk før den 28. april. Evt. ring og hør nærmere!

Vi savner særlig en der kan hjælpe os på Sjælland

Vedkommende behøver ikke selv at være migrænepatient, men måske en pårørende, som vil ofre lidt tid på bestyrelsesarbejdet.