Indkaldelse til generalforsamling 2018

Kulturhuset Indre By lokale 1, Charlotte Ammundsens Plads 3, 1359 København K.

Generalforsamling fredag den 4. maj kl. 14.00 i Kulturhuset Indre By lokale 1, Charlotte Ammundsens Plads 3, 1359 København K.

Tilmelding senest den 25. april på post@hovedpineforeningen.dk– kun for medlemmer, der har betalt kontingent for 2018! 

Foreningen er vært ved kaffe/the og kage.

Dagsorden til generalforsamlingen er følgende jfr. vedtægternes paragraf 11:

 • Valg af dirigent

 • Valg af referent

 • Formandens beretning

 • Forelæggelse af foreningens revideret regnskab til godkendelse

 • Forelæggelse af foreningens budget og fastsættelse af kontingent, herunder også firmakontingent

 • Valg af bestyrelsesmedlemmer

 • Valg af suppleanter til bestyrelsen

 • Valg af revisor og revisorsuppleant

 • Indkomne forslag (skal være bestyrelsen i hænde senest den 13. april 2018)

 • Fremlæggelse af bestyrelsens planer for det kommende år

 • Eventuelt

På valg er:

Inge Stuckert (modtager genvalg - men ikke som næstformand)
Ole Nielsen (evt. som suppleant)
Ulla Pedersen (modtager genvalg)
Louise Godthaab Brione Pino (modtager ikke genvalg)
Mary Sigursskjold (modtager ikke genvalg)

Suppleanter:

Bente Lauridsen (modtager genvalg)
Birgitte Skov Iversen (modtager genvalg)

Revisor:

Connie Nielson (modtager genvalg)

Revisorsuppleant:

Else Marie Sørensen (modtager genvalg)

Skulle der være nogen, der har lyst til at indtræde i bestyrelsens arbejde, hører vi gerne fra jer på hanne@hovedpineforeningen.dk før den 4. maj. Evt. ring og hør nærmere.

Vi savner særlig en der kan hjælpe os på Sjælland

Vedkommende behøver ikke selv at være migrænepatient, men måske en pårørende, som vil ofre lidt tid på bestyrelsesarbejdet.