Generalforsamling i Odense

Indkaldelse til ordinær generalforsamling  i Odense, søndag den 17. april kl. 13.00

Mødet holdes på Druen og Bønnen, Vestergade 15, 5000 Odense. Tæt ved banegården og for dem der kører selv, er der gode parkeringsmuligheder på stedet.

Kl. 13.00 Foreningen er vært ved en frokost incl. 1 øl eller en vand, samt kaffe
Kl. 14.00 afholdes der generalforsamling
Kl.  ca. 15.00 er der foredrag ved kraniosakralterapeut Dorte Larsen, der vil fortælle lidt om hendes erfaringer og behandlinger med hovedpine og migrænepatienter. Kraniosakralterapi er en manuel, meget blid og velgørende behandlingsform, hvor selve årsagen til migrænen afhjælpes, ved præcise tryk på specifikke områder af især nakke, kæber og kranie løsnes spændingerne. Læs mere på www.dorte-larsen.dk

Af hensyn til arrangementet er tilmelding nødvendig  senest den  12.4 på post@hovedpineforeningen.dk
medlemsnr. skal oplyses ved tilmelding, står bag på jeres medlemsblad. Man kan kun deltage såfremt kontingent er betalt.

Vel mødt til en hyggelig søndag

Dagsorden til generalforsamlingen er følgende jfr. vedtægternes § 11

 • valg af dirigent
 • valg af referent
 • formandens beretning
 • forelæggelse af foreningens reviderede regnskab til godkendelse
 • forelæggelse af foreningens budget og fastsættelse af kontingent herunder firmakontingent
 • valg af bestyrelsesmedlemmer
 • valg af suppleanter til bestyrelsen
 • valg af revisor og revisorsuppleant
 • indkomne forslag
 • fremlæggelse af bestyrelsens planer for det kommende år
 • eventuelt

Husk forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde inden udgangen af marts måned 2011.

PÅ VALG ER:
Foreningens formand Hanne Johannsen
(modtager genvalg)

Karin Eriksson
(modtager genvalg)

Jette Dideriksen
(modtager ikke genvalg)

Line Thomsen
(modtager genvalg)

Lone Jakobsen
(svarer ikke)

Suppleanter
Kirsten Dyrholm
(modtager genvalg)

Litten Ringberg
(modtager genvalg)

Revisor
Rikke S. Poulsen
(modtager genvalg)

Revisor suppleant
Else Marie Sørensen
(modtager genvalg)