Generalforsamling

Der afholdes 25 års jubilæum før generalforsamlingen. Læs mere.

Der indkaldes til ordinær generalforsamling 22. maj kl. 15.00 på Hotel Sinatur, Østerøvej 121, 5800 Nyborg.

 

Dagsorden til generalforsamlingen er følgende jfr. Vedtægternes paragraf 11:

 • Valg af dirigent
 • Valg af referent
 • Formandens beretning
 • Forelæggelse af foreningens reviderede regnskab til godkendelse
 • Forelæggelse af foreningens budget og fastsættelse af kontingent, herunder også firmakontingent
 • Valg af bestyrelsesmedlemmer
 • Valg af suppleanter til bestyrelsen
 • Valg af revisor og revisorsuppleant
 • Indkomne forslag (skal være bestyrelsen i hænde senest 8. maj)
 • Fremlæggelse af bestyrelsens planer for det kommende år
 • Eventuelt

 

På valg er:

 • Maren Eriksen (modtager genvalg)
 • Ulla Petersen (modtager genvalg)
 • Birgitte S. Iversen (modtager genvalg)
 • Inge Stuckert (modtager ikke genvalg)

 

Suppleanter:

 • Malene Boel bytter plads med Jette Bach som begge modtager genvalg

 

Revisor:

 • Connie Nielson (modtager genvalg)

 

Revisorsuppleant:

 • Else Marie Sørensen (modtager genvalg)

 

Der serveres kaffe og kage. 

 

Tilmelding:

Senest den 10. maj på post@hovedpineforeningen.dk  mrk. generalforsamling. 

 

Betingelsen for deltagelse er at du er medlem og har betalt kontingent for 2022