Generalforsamling 2015

Onsdag den 8. april 2015 - kl. 15.00-16.30 på First Hotel Grand, Jernbanegade 18, 5000 Odense C
(8 min. gang fra Odense Banegård og for dem der kommer i bil, kan der parkeres ved hotellet, og de samarbejder med nærtliggende parkeringshus begge mod betaling).
Vores navn vil stå på mødelokalet. Foreningen er vært ved en kop kaffe/the, kage og middag.

Efter generalforsamlingen:
Kl. 16.30-17.30: kommer overlæge Gitte Handberg fra Smertecenter Syd, OUH. Gitte vil fortælle om generaliserende kroniske smerter.

Kl. 18.00: Middag (Foreningen er vært ved en to retters menu.) 

Vi forventer at afslutte kl. 20.00.

Tilmelding: 
Senest den 31. marts 2015 på post@hovedpineforeningen.dk eller på tlf. 70 22 00 52.
Arrangementet er gratis for vores medlemmer. Og det er kun dem der har betalt kontingent for 2015, der kan deltage.

Vi håber at se rigtig mange af jer!

Dagsorden til generalforsamlingen er
følgende jfr. vedtægternes § 11:

• Valg af dirigent
• Valg af referent
• Formandens beretning
• Forelæggelse af foreningens reviderede regnskab til godkendelse
• Forelæggelse af foreningens budget og fastsættelse af kontingent, herunder også firmakontingent
• Valg af bestyrelsesmedlemmer
• Valg af suppleanter til bestyrelsen
• Valg af revisor og revisorsuppleant
• Indkomne forslag
• Fremlæggelse af bestyrelsens planer for det kommende år
• Eventuelt

På valg er:
Formand Hanne Johannsen, Sydals (modtager genvalg)
Lykkelisa Garding Århus (ønsker ikke genvalg)
Laila Bendix, Fyn (modtager genvalg)
Kasserer Connie Nielson, Sønderborg (Ønsker at fratræde sin stilling efter 14 år)

Suppleanter:
Litten Ringberg (modtager genvalg)
Revisor Rikke S. Poulsen (modtager ikke genvalg)
Connie Nielson (modtager valg som revisor)
Revisorsuppleant Else Marie Sørensen (modtager genvalg)