Generalforsamling

Fredag, den 29. april fra kl. 16.30-18.00 på KRYBILY Kro,

Kolding Landevej 160, Taulov 7000 Fredericia

- For dem der kommer med tog til Fredericia, går der bus til Taulov.

Arrangementet er gratis for vores medlemmer, og det er kun de medlemmer, der har betalt deres kontigent, som kan deltage!

 

Dagsorden til generalforsamlingen er følgende jfr. vedtægternes paragraf 11:

 • Valg af dirigent
 • Valg af referent
 • Formandens beretning
 • Forelæggelse af foreningens reviderede regnskab til godkendelse
 • Forelæggelse af foreningens budget og fastsættelse af kontingent, herunder også firmakontingent
 • Valg af bestyrelsesmedlemmer
 • Valg af suppleanter til bestyrelsen
 • Valg af revisor og revisorsuppleant
 • Indkomne forslag (skal være bestyrelsen i hænde senest den 8.4.16)
 • Fremlæggelse af bestyrelsens planer for det kommende år
 • Eventuelt

På valg er:

 • Næstformand Inge Stuckert (modtager genvalg)
 • Ole Nielsen modtager genvalg evt. som suppleant
 • Ulla Pedersen modtager genvalg
 • Sanne Rægaard Kold ønsker at fratræde bestyrelsen pga. arbejde

Skulle der være nogen der kunne tænke sig at indtræde i bestyrelsens arbejde, hører vi gerne fra jer på hanne@hovedpineforeningen.dk før den 29.4. Vedkommende behøver nødvendigvis ikke at være migrænepatient, men måske en pårørende, som vil ofre lidt tid på bestyrelsesarbejdet.

Suppleanter:

 • Litten Ringberg modtager genvalg
 • Bente Lauridsen modtager genvalgt
 • Revisor Connie Nielson modtager genvalg
 • Revisorsuppleant Else Marie Sørensen modtager genvalg

Efter generalforsamlingen:

Der er middag fra kl. 18.30 - 20.00

Underholdning fra kl. 20.00 2 x 45 min. med kaffepause efter de første 45 min.

Vi skal underholdes med livsglæde, anderledes foredrag om at leve i nuet, bevare livsglæden, humor og sang, det er multikunstner Trine Alvilda Jensen og hendes søn den ”gale” og sjove musiker og entertainer Christoffer Larsen, glæd jer allerede nu – til en herlig aften med:

Spasmageri, historier, sang, musik, latter og tid til eftertanke.

Skulle der være nogen, der har lyst til at overnatte ud over bestyrelsen, kan der bestilles værelser direkte på kroen på tlf. 75 56 25 55 efter først til mølle princip.

Der er rabat hvis I siger I kommer fra Migræne & Hovedpineforeningen, dobb. vær. kr 685,- enkeltvær. kr. 585,-

Husk tilmelding senest den 18.4. af hensyn til arrangementet

Vi forventer at være færdig kl. ca. 22.00

Generalforsamlingen og middag er kun for foreningens medlemmer med betalt kontingent for 2016

Det koster kr. 100.- p.p. for ikke-medlemmer incl. kaffe i pausen, skal bestilles på post@hovedpineforeningen.dk senest den 18. april af hensyn til arrangementet

Underholdningen fra kl. 20.00 kan alle deltage i.