Foredrag: Cox i kulissen

Syddansk Universitet, lokale U81, Campusvej 55, 5000 Odense (Ligger tæt ved hovedindgangen og P1)

I anledningen af forskningens døgn har vi været så heldige at få Professor Boye L. Jensen til at holde et oplæg under emnet
“Cox i kulissen “ Boye Jensen vil fortælle om når smertestillende medicin bliver sundhedsskadelige.

Flyrelateret hovedpine er en relativ nydefineret hovedpine, der årligt rammer 100 millioner af flypassagerer på verdensplan, hvor tallet er 8,3 % af danskerne herhjemme. Selvom hovedpinen berører mange flypassagerer, så er litteraturen stadig begrænset indenfor dette felt.

Sebastian Bao Dinh Bui er ph.d.-studerende ved Aalborg Universitet, og har i de seneste år forsket i flyrelateret hovedpine, hvor han blandt andet har undersøgt forekomsten af hovedpinen i Danmark og udført et eksperimentelt studie i et trykkammer, hvor formålet var at undersøge hovedpinens mekanisme. Foredraget kommer til at omhandle hans hidtidige resultater, hovedpinens diagnose, mekanisme og mulige behandling, da der endnu ikke forefindes en formel behandlingsplan.”

Alle er velkommen og det er U/B

Tilmelding

Tilmelding senest den 23.4. på post@hovedpineforeningen.dk