Er hovedpine bare hovedpine? Og hvad gør smerter ved os - og hvordan reagerer vi?

På Folkehjem i 6200 Aabenraa i Billedsalen

!  

Ved foredraget sørger vi for at holde god afstand, og der vil være håndsprit. Deltagere opfordres til at blive hjemme, hvis de udviser symptomer eller er i risiko for at være smittet med coronavirus.

 
 
 
 
 
 

Temaet med hovedpinesygeplejerske Malene Boel vil være følgende:

Lær at skelne mellem de forskellige hovedpineformer. Bliv mere opmærksom på symtomer, mulige årsager og sammenhæng. Forstå den rette medicinske og ikke - medicinske behandling. Vær opmærksom på, at for meget medicin kan gøre din hovedpine værre.

Temaet med psykolog Gitte Bundgaard:

Der er stor gensidig påvirkning mellem det fysiske og psykiske, når det drejer sig om smerter og fysiske gener. 

Dine smerter og gener vil kunne opleves stærkere i perioder med psykisk ubalance, og omvendt vil du, når du oplever mere intense smerter, kunne føle dig mere psykisk sårbar, kroniske eller tilbagevendende smerter som hovedpine og migræne kan være forbundet med store fysiske, psykiske og sociale omkostninger, idet der ofte kæmpes en kamp mod smerter, der måske sjældent eller aldrig aftager. Denne kamp er meget energikrævende, og i mange tilfælde kan man risikere, at smerterne forværres. Mange undersøgelser viser, at forsøg på at reducere kroniske smerter, er meget lidt virksomt. meget af den lidelse, som er forbundet med at have kroniske smerter, hænger ofte sammen med forsøget på at slippe af med smerten, eller kontrollere den. Det er netop din reaktion på dine smerter samt muligheden for at møde smerten på dig selv på mere hensigtsmæssig vis, som jeg vil vende ind omkring i mit oplæg.

Foreningen er vært ved kaffe/the og en ostemad.

Tilmelding senest den 8.11 på post@hovedpineforeningen.dk

Pris for hele dette arrangement kr. 125,- for ikke medlemmer og kr. 75,- for medlemmer.
Beløbet bedes betalt på mobilepay 65571, skriv navn og "Aabenraa".